Přepravní stojany

Přepravní displeje jsou kombinací obalu a displeje. Sestávají se zpravidla z podstavce, jednotlivých pater a plakátu.  

Logistické displeje slouží v obchodech především k umístění velkého množství zboží a jsou ideálním stimulem k impulsnímu nákupu. Základní standardizované typy stojanů mohou obchodníci snadno přizpůsobit konkrétní značce či výrobku pomocí konceptů pimp-my-display. Modulární konstrukce přináší flexibilitu a umožňuje obměňovat vzhled i u sérií s nízkými náklady.

Příklady prokuktů