Impressum

Údaje podle § 5 TMG (zákon o telekomunikačních médiích):

STI - Gustav Stabernack GmbH
Richard-Stabernack-Straße
D-36341 Lauterbach, Deutschland

Zastoupena:

Jednatelé:
Jakob Rinninger, Andrea Wildies

Kontakt:

Telefon: +49 6641 81-0
Telefax: +49 6641 81-407
E-mail: service@sti-group.com

Zápis v rejstříku:

Zápis v Obchodním rejstříku.
Rejstříkový soud: Amtsgericht (Obvodní soud) Gießen
Číslo v rejstříku: HRB 5463

Daň z přidané hodnoty:

Identifikační číslo daně z přidané hodnoty podle § 27 písm. a německého zákona o DPH:
DE 11 23 97 367

Osoby zodpovědné za obsah podle § 55 odst. 2 RStV:

STI - Gustav Stabernack GmbH
Claudia Rivinius, Public Relations
Richard-Stabernack-Straße
D-36341 Lauterbach, Deutschland

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu k řešení sporů on-line: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši e-mailovou adresu najdete nahoře v části Impressum.

Nejsme připraveni nebo povinni účastnit se řešení sporů před mimosoudním subjektem řešení spotřebitelských sporů.

Záruka za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme zodpovědní podle § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o elektronických a komunikačních službách) za vlastní obsahy na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle § 8 až 10 TMG ale nejsme povinni monitorovat přenesené nebo uložené cizí informace nebo vyšetřovat okolnosti, které poukazují na nezákonnou činnost.

Povinnost odstranit nebo zablokovat používání informací podle všeobecných zákonů zůstává nedotčena. Taková záruka je však možná teprve od doby, kdy se dozvíme o konkrétním protiprávním jednání. Na základě oznámení o porušení práva budou tyto obsahy okamžitě odstraněny.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemůžeme mít vliv. Proto nemůžeme převzít odpovědnost za tyto cizí obsahy. Za obsahy stránek, na něž odkazujeme, je vždy odpovědný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Stránky, na něž odkazujeme, byly v okamžiku umístění odkazu zkontrolovány na případný protiprávní obsah. V okamžiku umístění odkazu nebyly zjištěny žádné protiprávní obsahy.

Stálá kontrola obsahu umístěných odkazů však není bez konkrétních indícií o porušení práva možná. Na základě oznámení o porušení práva budou tyto odkazy okamžitě odstraněny.

Autorská práva

Obsahy a díla na těchto stránkách vytvořené provozovatelem stránek podléhají německému autorskému zákonu. Reprodukce, zpracování, šíření a jakýkoliv druh využití mimo hranice autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah nebyl vytvořen provozovatelem internetových stránek, je nutné zohlednit autorská práva třetích osob. Příspěvky třetích osob jsou jako takové označené. Pokud byste si přesto byli vědomi porušení autorského práva, prosíme vás, abyste nás na tuto skutečnost upozornili. Na základě oznámení o porušení práva budou tyto obsahy okamžitě odstraněny.