Imprint

STI - Gustav Stabernack GmbH
Richard-Stabernack-Straße
D-36341 Lauterbach, Germany

Tel.: +49 6641 81-0
Fax: +49 6641 81-407
e-mail: service@sti-group.com

Zastoupena jednateli:
Michael Apel, Jakob Rinninger, Andrea Wildies
Registrována u obvodního soudu v Gießenu
Číslo registrace: HRB 5463DIČ: DE 11 23 97 367

Osoba zodpovědná za obsah:
Claudia Rivinius, Public Relations
(adresa totožná viz. výše)

Odpovědnost za obsah
Informace, které naleznete na našich stránkách, byly sestaveny v dobré víře, na základě našich nejlepších znalostí a pečlivě ověřeny. Nicméně se však na úplnost a správnost stránek a nebo na včasnost, nebo permanentní dostupnost poskytnutých informací nevztahuje žádná garance – ani zřetelná ani skrytá. V žádném případě nejsme zodpovědni za jakoukoliv škodu vzniklou z využití dostupných informací.

Odkazy a reference
Tato webová stránka obsahuje take reference a odkazy na webové stránky třetích stran. Za obsah těchto webových stránek odpovídá jejich majitel. Naše společnost poskytuje pouze přístup na tyto stránky a nenese zodpovědnost za jejich dostupnost ani obsah a nejsme zodpovědni ani za jakoukoliv škodu nebo zranění vyplývající z využití dostupných informací - bez ohledu na to, o jaké využití se jedná. Tyto stránky byly v okamžiku propojení kontrolovány a nebyl nalezen žádný nelegální obsah. Pokud na těchto stránkách naleznete nelegální nebo sporný obsah, oznamte nám tuto skutečnost. Odkaz bude poté okamžitě odstraněn.

Copyright
Obsah těchto stránek a naše práce na nich jsou chráněny autorským právem. To se týká zejména ochranných známek a patentových práv, ale i všech ostatních forem práv duševního vlastnictví. Reprodukce, modifikace, distribuce nebo jakýkoliv druh využití mimo přípustné meze autorského práva vyžadují naše předchozí písemné odsouhlasení, pokud tato nebyla za tímto účelem již s tímto účelem vytvořena a zveřejněna. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční využití.

Ochrana dat a bezpečnost údajů
Ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv a dodržení Vašich práv na nezávislé zpracování údajů jsou pro nás při přijímání, zpracovávání a využívání Vašich osobních údajů velmi důležité.

Naše společnost přijala veškerá technická a organizační opatření pro ochranu přijatých dat před jejich ztrátou, zničením, falšováním, manipulací, neoprávněným přístupem k nim a jejich neautorizovaným přesunem. Tato technická a organizační opatření jsou neustále kontrolována, a pokud je to nutné, aktualizována.

Pokud navštívíte naši webovou stránku, naše servery uloží Vaše data pro statistické účely, pro potřeby společnosti, z bezpečnostních důvodů a abychom Vám mohli poskytovat služby nepřetržitě a aby nám bylo umožněno přizpůsobit naše produktové portfolio Vašim potřebám.

Pokud nám zašlete email nebo vyplníte kontaktní formulář, přijmeme, zpracujeme a použijeme Vaše osobní údaje v souvislosti s naším portfoliem služeb, včetně příslušné korespondence. Osobní údaje jsou ukládány pouze pokud nám je dobrovolně poskytnete (jako například žádost o odběr novinek, o nabídku, výhry cen, atd.).

Na základě Vaší žádosti a v souladu s platnými právními předpisy jsme povinni Vám sdělit, zda a jaké Vaše osobní údaje máme v databázi. Pokud navzdory naší snaze o uchování správných a aktuálních údajů zjistíte, že údaje, které uchováváme, nejsou správné, na Vaši žádost je rádi opravíme.

Pokud už nechcete abychom nadále uchovávali, zpracovávali a využívali Vaše osobní údaje, máte právo kdykoliv požádat o jejich zablokování.

Vaše údaje nejsou výslovně poskytovány třetím stranám a nejsou využívány k jakýmkoliv jiným účelům, než je specifikováno výše. Pokud navštívíte naše stránky a jste požádáni o zadání osobních údajů, upozorňujeme Vás, že přenos dat přes internet (např. email) vykazuje současné době určité bezpečnostní nedostatky a nelze zaručit že k těmto datům nebude mít přístup třetí strana. Za škodu vzniklou těmito bezpečnostními nedostatky neneseme žádnou odpovědnost.

Google Analytics
Tato stránka využívá Google Analytics, službu webové analytiky poskytované společností Google Inc. („Google“).

Google Analytics využívá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači pro pomoc s analýzou webové stránky v oblasti jak uživatelé využívají stránku. Informace o Vašem využití naší webové stránky (včetně IP adresy) generované pomocí cookies jsou odesílány a ukládány na serverech Google v USA. Google tyto informace využije za účelem hodnocení toho, jak využíváte webovou stránku, tvorby zpráv o činnosti webové stránky pro provozovatele stránky a k poskytování jiných služeb souvisejících s činností stránky a využíváním internetu. Google zároveň tyto informace může zaslat třetím stranám, pokud je to požadováno zákonem anebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tyto informace pro Google. Google nebude Vaší IP adresu spojovat s jakýmikoliv jinými údaji, kterými disponuje. Využívání cookies k tomuto účelu můžete zablokovat pomocí příslušných nastavení na Vašem internetovém prohlížeči, avšak pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky. Vstupem na naši stránku souhlasíte se zpracováním Vašich údajů společností Google ve smyslu a za účelem uvedeným výše. Námitky proti hodnocení a využívání Vaší IP adresy Google Analytics můžete vznést s účinností od daného okamžiku do budoucna. Další informace na toto téma jsou k dispozici na:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. We advise, that Google Analytics was extended by the code „gat._anonymizeIp();“ on this website, in order to assure an anonymised collection of IA addresses.

Cookies
Our website uses what are called cookies in several places, unless the browser is set to refuse them. They help to make the website more user-friendly, more effective and secure. Cookies are small text files placed on the computer and saved by the browser. These cookies do not harm the computer or contain viruses. All functions of the website can also be used without cookies; however, a few user-defined features and settings as well as advanced functionalities may not be available in that case.