Impressum

STI - Gustav Stabernack GmbH
Richard-Stabernack-Straße
D-36341 Lauterbach, Germany

Tel.: +49 6641 81-0
Fax: +49 6641 81-407
e-mail: service@sti-group.com

Zastoupena jednateli:
Jakob Rinninger, Andrea Wildies
Registrována u obvodního soudu v Gießenu
Číslo registrace: HRB 5463DIČ: DE 11 23 97 367

Osoba zodpovědná za obsah:
Claudia Rivinius, Public Relations
(adresa totožná viz. výše)

Odpovědnost za obsah

Informace, které naleznete na našich stránkách, byly sestaveny v dobré víře, na základě našich nejlepších znalostí a pečlivě ověřeny. Nicméně se však na úplnost a správnost stránek a nebo na včasnost, nebo permanentní dostupnost poskytnutých informací nevztahuje žádná garance – ani zřetelná ani skrytá. V žádném případě nejsme zodpovědni za jakoukoliv škodu vzniklou z využití dostupných informací.

Odkazy a reference

Tato webová stránka obsahuje take reference a odkazy na webové stránky třetích stran. Za obsah těchto webových stránek odpovídá jejich majitel. Naše společnost poskytuje pouze přístup na tyto stránky a nenese zodpovědnost za jejich dostupnost ani obsah a nejsme zodpovědni ani za jakoukoliv škodu nebo zranění vyplývající z využití dostupných informací - bez ohledu na to, o jaké využití se jedná. Tyto stránky byly v okamžiku propojení kontrolovány a nebyl nalezen žádný nelegální obsah. Pokud na těchto stránkách naleznete nelegální nebo sporný obsah, oznamte nám tuto skutečnost. Odkaz bude poté okamžitě odstraněn.

Copyright

Obsah těchto stránek a naše práce na nich jsou chráněny autorským právem. To se týká zejména ochranných známek a patentových práv, ale i všech ostatních forem práv duševního vlastnictví. Reprodukce, modifikace, distribuce nebo jakýkoliv druh využití mimo přípustné meze autorského práva vyžadují naše předchozí písemné odsouhlasení, pokud tato nebyla za tímto účelem již s tímto účelem vytvořena a zveřejněna. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční využití.