Regálové obaly | Shelf-Ready-Packaging

Regálové obaly odpovídají přesně potřebám obchodu -  otevírají se jednoduše bez použití nože, mají atraktivní design a díky němu jsou dobře prezentovatelné v regálu a po odprodeji se dají snadno zlikvidovat. 

Díky tomu přinášejí regálové obaly zřetelné výhody nejen po nákladové stránce, ale také při manipulaci a logistice a zároveň propůjčují značce v regálu nezaměnitelný profil. 

Na míru vytvořené regálové obaly vznikají na základě konstrukčních vzorků odzkoušených přímo v obchodě. Výběr optimálního regálového obalu probíhá v závislosti na produktu, balicím a distribučním procesu a specifik jednotlivých odbytových kanálů. Konstruktéři STI Group mají povědomí o podmínkách distribuce v různých zemích, stejně tak o požadavcích různých skladovacích systémů a cíleně je zohledňují při vývoji regálových obalů tak, aby odpovídaly všem požadavkům obchodu.

Příklady prokuktů