Prodejní a dárkové obaly

Jednotlivým obalem v rámci skupiny se kupující zabývá po dobu max. 1,6 s. Vedle ochrany produktu a logistiky tedy musí prodejní obal zprostředkovat také informaci o značce a zajistit, aby nakupující produkt vzal na vědomí. Studie dokládají, že kvalitní zušlechtění zřetelně zvyšuje pravděpodobnost koupě, a tím i připravenost akceptovat vyšší cenu. 

Vedle tvaru a zušlechtění hrají v designu obalu důležitou roli také průhledová okénka. Zvlášť atraktivní jsou panoramatické obaly, u kterých okénko sahá přes tři strany obalu a umožňuje volný pohled na produkt.

Propagace na obalu (Onpack-Promotions) funguje jako podnět ke koupi především u nově zaváděných produktů, sběrných akcí nebo v rámci výhodných balení (3 za cenu 2). Často se také používají ve spojení s výherními akcemi nebo ke sdělení informace o přidané hodnotě (např. sešit s recepty).

Aby tyto propagační akce vzbudily v obchodě patřičnou pozornost, bývají obaly často umístěny do samostatných stojanů.  

Příklady prokuktů