Obaly nebezpečné zboží

Na obaly pro nebezpečné zboží se kladou speciální nároky. Podle druhu nebezpečné látky se obaly dělí na tři skupiny obalů - od nízkého po vysoký potenciál nebezpečí. Než se obal smí použít k transportu nebezpečného zboží, musí jej otestovat autorizovaná externí zkušebna. My tento proces za naše zákazníky přebíráme.

Zkouškami ve vlastní laboratoři STI Group vývojový a povolovací proces obalů nebezpečného zboží dokonale připravíme a významně tak urychlíme schvalovací řízení ze strany BAM. Obaly nebezpečného zboží testované zkušebnou BAM Spolkový ústav pro výzkum a testování materiálu (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung = BAM) v Berlíně udělil společnosti STI Corrugated GmbH pochvalu za výrobu obalů na nebezpečné zboží. Pro produkty, které mohou být nebezpečné pro malé děti, však samotná zkouška BAM nestačí. Kvůli hrozícímu nebezpečí poškození zdraví byly vydány národní a mezinárodní zákony, které závazně upravují ochranné prvky zamezující otevření obalu dětmi.