Digital Signage

Zařízení digital signage neboli digitálního zobrazování jsou prostředky pro digitální propagaci a informační systémy a jsou klíčovým in-store médiem budoucnosti.    

Digital signage se stále více používají v nákupních centrech, kde se uplatní v řadě aplikací od orientace zákazníků (kde co najdu?) až po digitální propagaci produktu.

Videa zpříjmení čas strávený na jezdících schodech nebo ve výtahu, dovedou zákazníky upoutat a tím zvyšují odbyt produktů. Použitím plochých obrazovek lze promítání videa integrovat do propagačních displejů a POS dekorací a nasměrovat tak pozornost kupujících na produkt.