Adatvédelmi nyilatkozat

1.    Az adatvédelem gyors áttekintése

Általános tudnivalók
Az alábbi információk gyors áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, ha a weboldalra látogat. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amellyel ön személyesen beazonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb információkat a szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Adatgyűjtés a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?
Ezen a weboldalon az adatkezelést a honlap üzemeltetője végzi. A kezelő kapcsolattartási adatai megtalálhatók a jelen Adatvédelmi nyilatkozat „Felelős személy értesítése” részében.

Hogyan történik az adatgyűjtés?
Az adatgyűjtés egyrészt úgy történik, hogy Ön közli velünk az adatokat. Itt pl. olyan adatokról van szó, amelyeket a kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg számunkra.

Egyéb adatokat automatikusan, az informatikai rendszereinken keresztül a weboldal meglátogatásakor az Ön beleegyezésével gyűjtünk. Ezek elsősorban műszaki adatok (pl. a használt böngészőre, operációs rendszerre vagy az oldal betöltésének időpontjára vonatkozó adatok). Az adatok gyűjtése automatikusan történik, amikor a weboldalra lép.

Mire használjuk ezeket az adatokat?
Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy ezáltal biztosítani tudjuk weboldalunk zavarmentes elérését. Az adatok másik részét a felhasználói szokásainak kiértékelésére használhatjuk.

Milyen jogokkal rendelkezik Ön az adatait illetően?
Önnek bármikor joga van költségmentesen tájékozódni az elmentett személyes adatai forrásáról, címzettjeiről és az adatok gyűjtésének céljáról. Ezenkívül jogában áll követelni az adatai helyesbítését vagy törlését. Amennyiben Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez, ezt a hozzájárulását a jövőre vonatkozólag bármikor visszavonhatja. Önnek továbbá joga van bizonyos körülmények között személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Ezenkívül jogában áll panasszal élni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel, és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal.

Elemzőeszközök és harmadik szolgáltatók eszközei
Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, a böngészési szokásait statisztikailag elemezhetjük. Ez elsősorban úgynevezett elemzőprogramokkal történik.

Az elemzőprogramokkal kapcsolatos részletes információkat az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál.

2.    Hosting

Weboldalunk tartalmait a következő szolgáltatóknál tároljuk:

DomainFactory
A szolgáltató a DomainFactory GmbH, Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning (a továbbiakban: DomainFactory). Amikor ellátogat a weboldalunkra, a DomainFactory különböző naplófájlokat gyűjt, az Ön IP-címeit is beleértve.

A részletekért tekintse meg a DomainFactory adatvédelmi nyilatkozatát: www.df.eu/de/datenschutz/.

A DomainFactory alkalmazása a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik. Jogos érdekünk webhelyünk lehető legmegbízhatóbb megjelenítése. Ha megfelelő hozzájárulást kértünk, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. cikk (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében sütik tárolására vagy a felhasználó készülékén lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszközujjlenyomat-olvasó) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Adatfeldolgozás
Adatfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk a team digital GmbH, Hopfmannsfelder Straße 7, 36341 Lauterbach reklámügynökséggel, amely a megbízásunk szerint a weboldalunk webtárhelyét létrehozta. A DomainFactory GmbH ezen adatfeldolgozási szerződés (AVV) keretében a team digital GmbH-val annak további adatfeldolgozójaként szerepel. A megkötött adatfeldolgozási szerződés (AVV) egy az adatvédelmi törvényben előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinak személyes adatait csak az útmutatóinknak és a GDPR előírásainak betartásával kezeljük.

3.    Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem
Az oldalak üzemeltetői rendkívül komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és ezzel az adatvédelmi irányelvvel összhangban kezeljük.

Ha belép erre a weboldalra, különböző személyes adatok gyűjtése történik. Személyes adatnak minősülnek azok az adatok, amelyekkel Ön személyesen beazonosítható. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza azokat az adatokat, amelyeket gyűjtünk, és azt is, hogy azokat mire használjuk. Itt van megadva az is, hogy ezt hogyan és milyen célból tesszük.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az internetes adatátvitel biztonsági réseket tartalmazhat (pl. az e-mailen történő kommunikáció esetén). Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

Tudnivalók az adatfeldolgozásért felelős szervről
Az adatfeldolgozásért felelős szerv: STI – Gustav Stabernack GmbH
Richard-Stabernack-Straße D-36341 Lauterbach, Németország

Telefon: +49 6641 81 0
E-mail: datenschutz@sti-group.com 

Az adatfeldolgozásért felelős szerv egy olyan természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen a személyes adatok (pl. nevek, e-mail-címek stb.) feldolgozásának céljáról és eszközeiről dönt.

A megőrzési idő
Amennyiben a jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szerepel külön megőrzési idő, személyes adatait addig tároljuk, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. Amennyiben érvényesíti a jogos törlésre irányuló kérését, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, akkor az adatait töröljük, kivéve, ha az Ön személyes adatainak tárolásához törvényileg megengedett egyéb indok áll fenn (pl. adóügyi vagy kereskedelmi jogi megőrzési határidők); utóbbi esetben a törlés ezen okok megszűnése után történik.

A jelen weboldalon végzett adatfeldolgozás jogi alapjaira vonatkozó általános tudnivalók
Amennyiben Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez, személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, ill. a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján kezeljük, míg a különleges adatkategóriákat a GDPR 9. cikk (1) bek. alapján. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozásra a GDPR 49. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján kerül sor. Amennyiben Ön hozzájárult a sütik tárolásához vagy a felhasználó készülékén lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. eszközujjlenyomat-olvasóval), az adatfeldolgozás szintén a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük. Ezen túlmenően akkor is kezeljük az Ön adatait, ha ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés a jogos érdekünk alapján is történhet a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint. Az egyedileg érvényes jogi alapokról a jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdéseiben tájékoztatjuk.

Az adatvédelmi tisztviselő
Adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki. 
STI – Gustav Stabernack GmbH
– Adatvédelmi tisztviselő –
Richard-Stabernack-Straße
 D-36341 Lauterbach

Telefon: +49 (0)6641 81-115
E-mail: datenschutz@sti-group.com 

Megjegyzés az adatok Egyesült Államokba és egyéb, harmadik országokba történő továbbadásával kapcsolatban
Többek között olyan cégek eszközeit használjuk, amelyek székhelye az Egyesült Államokban, vagy más, adatvédelmi szempontból nem biztonságos harmadik országokban található. Ha ezek az eszközök aktívak, személyes adatai ezekbe a harmadik országokba kerülhetnek, és ott kerülhetnek kezelésre. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-hoz hasonló szintű adatvédelem.

Az egyesült államokbeli vállalatok például anélkül kötelesek a személyes adatokat a biztonsági hatóságoknak kiadni, hogy Ön mint érintett személy a bírósági eljárásban részt vehetne. Ezért nem zárható ki, hogy az egyesült államokbeli hatóságok (pl. a titkosszolgálatok) az Ön egyesült államokbeli szerverein található adatait monitorozási célokból kezelik, kiértékelik és tartósan tárolják. Ezekre az adatkezelési tevékenységekre nincsen semmilyen befolyásunk.

Az adatkezelésre adott hozzájárulás visszavonása
Számos adatfeldolgozási eljárás kizárólag az ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig eszközölt adatfeldolgozás jogosságát a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés, valamint a direktmarketing elleni tiltakozás joga különleges esetekben (GDPR 21. cikk)
HA AZ ADATKEZELÉS A GDPR 6. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE A) VAGY F) PONTJA SZERINT TÖRTÉNIK ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOKBÓL; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA EZEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLHATÓ. HA ÖN TILTAKOZÁST NYÚJT BE, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGÁVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS A TÖRVÉNYES JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE, GYAKORLÁSA VAGY VÉDELME CÉLJÁBÓL TÖRTÉNIK (TILTAKOZÁS A GDPR 21. CIKKE (1) BEKEZDÉSE SZERINT).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT DIREKT MARKETING CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN DIREKT MARKETINGHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZÁST NYÚJT BE, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJÁK FEL DIREKT MARKETING CÉLJÁRA (TILTAKOZÁS A GDPR 21. CIKKE (2) BEKEZDÉSE SZERINT).

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
A GDPR megsértése esetén az érintettek a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával élhetnek, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog
Önnek joga van az általunk, a hozzájárulásával vagy egy szerződés alapján automatizált adatokat saját maga vagy egy harmadik fél számára egy elterjedt, géppel olvasható formátumban kikérni. Amennyiben ön az adatok továbbítását kéri egy másik felelőshöz, ezt csak a technikai lehetőségek keretein belül tudjuk teljesíteni.

Hozzáférés, törlés és helyesbítés
Önnek az érvényes törvényi rendelkezések keretein belül joga van bármikor ingyenesen hozzáférni az Önről tárolt személyes adatokhoz, azok forrásához és címzettjeihez, valamint az adatfeldolgozás céljához, adott esetben pedig az adatok helyesbítésére vagy törlésére is joga van. Ezzel kapcsolatban és a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor fordulhat hozzánk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Joga van kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Ezzel kapcsolatban bármikor készséggel állunk rendelkezésére. Az adatkezelés korlátozásához való jog az alábbi esetekben illeti meg Önt:

Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatai pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzéséhez. Az ellenőrzés időtartamára Önnek joga van személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.

Ha az Ön személyes adatainak kezelése jogellenesen történt/történik, Ön a törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.

Ha már nincs szükségünk a személyes adataira, de Önnek jogigényei érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez szüksége van rájuk, akkor Önnek jogában áll a törlés helyett a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.

Ha Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, akkor az Ön és a mi érdekeink közötti mérlegelést kell végezni. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni a személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta az Ön személyes adatai feldolgozását, ezeket az adatokat – a tárolásuktól eltekintve – csak akkor dolgozhatják fel, ha Ön beleegyezett vagy az Ön jogai érvényesülnek, ha a jogait gyakorolhatja és megvédheti, illetve ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdeke miatt van erre szükség.

SSL/TLS-titkosítás
Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolat arról ismerhető fel, hogy a böngésző címsora
„http://”-ről: „https://”-re vált, és a böngésző címsorában lakat szimbólumra jelenik meg.

Ha az SSL, ill. TLS kódolás aktív, akkor a nekünk küldött adatokat harmadik fél nem olvashatja.

A promóciós üzenetekkel szembeni tiltakozás
A kötelező impresszum keretein belül megadott kapcsolattartási adatok használatát a nem kifejezett módon kért reklám és információs anyag küldésére ezzel elutasítjuk. Az oldal üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy a nem kért rekláminformációk küldése esetén (pl. spam e-mailek) jogi lépéseket tegyenek.

4.    Adatgyűjtés a weboldalon

Sütik
Weboldalaink úgynevezett „sütiket” használnak. A sütik kis adatcsomagok, és nem okoznak kárt az Ön felhasználói készülékén. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik), vagy véglegesen (állandó sütik) tároljuk az Ön felhasználói készülékén. A munkamenet-sütik a látogatását követően automatikusan törlésre kerülnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön felhasználói készülékén maradnak, amíg Ön nem törli azokat, vagy a böngészője nem törli automatikusan ezeket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolódhatnak az Ön felhasználói készülékén, amikor Ön a weboldalunkra lép (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra bizonyos harmadik fél szolgáltatásainak igénybe vételét (pl. fizetési szolgáltatások lebonyolításához használt sütik).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos süti műszakilag szükséges, mivel bizonyos weboldalfunkciók ezek nélkül nem működnének (pl. a kosárfunkció vagy a videók megjelenítése). Az egyéb sütik a felhasználó viselkedésének kiértékelésére vagy hirdetések megjelenítésére szolgálnak.

Az elektronikus kommunikációhoz szükséges sütiket, amelyek bizonyos, az Ön által kívánt funkciókat biztosítanak (pl. a kosárfunkcióhoz), vagy a weboldal optimalizálásához (pl. az online közönség méréséhez szükséges sütiket (szükséges sütik) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalapot nem jelölnek meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a sütik telepítése ahhoz, hogy az általa nyújtott szolgáltatást műszakilag kifogástalanul és optimalizáltan tudja biztosítani. Ha a sütik és a hasonló felismerő technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, a kezelés kizárólag e hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és TTDSG 25. cikk (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik telepítéséről, és csak egyedi esetekben engedélyezze azokat, bizonyos esetekben vagy általában is kizárhatja a sütik elfogadását, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik deaktiválása korlátozhatja a weboldal funkcionalitását.

Amennyiben harmadik féltől származó vagy elemzési célú sütiket használunk, arról a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében külön értesítjük Önt, és ha szükséges, a hozzájárulását kérjük.

Szerver naplófájlok
Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek az információk az alábbiak:

A böngésző típusa és verziója, a használt operációs rendszer hivatkozási URL-címe
A hozzáférő számítógép állomásneve, a szerverlekérdezés időpontja
IP-cím

Ezeket az adatokat nem társítjuk egyéb adatforrásokkal.

Ezeknek az adatoknak a gyűjtése az adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy a weboldalát műszakilag kifogástalanul és optimalizáltan jelenítse meg – ehhez szükséges a szerver naplófájlok gyűjtése.

Kapcsolatfelvételi űrlap
Ha igénylését kapcsolatfelvételi űrlapon küldi el nekünk, az igénylés feldolgozáshoz és az esetleges további kérdésekhez tároljuk az űrlapon megadott adatokat, ideértve az Ön által megadott kapcsolattartási adatokat is. A hozzájárulása nélkül ezeket az adatokat nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden egyéb esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja) alapul, ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Ön által az űrlapon megadott adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön fel nem szólít minket arra, hogy ezeket töröljük, vagy amíg Ön vissza nem vonja a tárolásra adott hozzájárulását, vagy amíg az adattárolás célja meg nem szűnik (pl. igénylésének feldolgozása lezárul). Ez nem érinti a kötelező jellegű törvényi előírásokat, különösen a megőrzési határidők vonatkozásában.

Megkeresés e-mailben, telefonon vagy faxon
Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatokat (név, megkeresés), tároljuk és feldolgozzuk az Ön kérésének feldolgozása céljából. A hozzájárulása nélkül ezeket az adatokat nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden egyéb esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja) alapul, ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Ön által az űrlapon megadott adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön fel nem szólít minket arra, hogy ezeket töröljük, vagy amíg vissza nem vonja a tárolásra adott hozzájárulását, vagy amíg az adattárolás célja meg nem szűnik (pl. lezárul az igénylése feldolgozása). Ez nem érinti a kötelező jellegű törvényi előírásokat, különösen a megőrzési határidők vonatkozásában.

5.    Elemzőeszközök és reklám

Google Tag Manager
A Google Tag Managert használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Tag Manager egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon követési vagy statisztikai eszközöket és egyéb technológiákat építsünk be a weboldalunkra. A Google Tag Manager önmagában nem hoz létre felhasználói profilokat, nem tárol sütiket, és nem végez önálló elemzéseket. Kizárólag a rajta keresztül integrált eszközök irányítására és használatára szolgál. A Google Tag Manager azonban rögzíti az Ön IP-címét, amely a Google anyavállalat számára is továbbítható az Egyesült Államokba.

A Google Tag Manager használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a különböző eszközök gyors és egyszerű integrálása és kezelése a weboldalán. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, és a német telekommunikációs, a telemédia és az adatvédelmi törvény (TTDSG) 25. cikk (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében sütik tárolására vagy a felhasználó készülékén lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszközujjlenyomat-olvasó) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Google Analytics
Ez a weboldal használja a Google Analytics webes elemzőszolgáltatás funkcióit. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a webhely üzemeltetőjének, hogy elemezze a webhely látogatóinak viselkedését. Ennek során a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, például az oldalmegtekintésekről, a látogatás időtartamáról, a használt operációs rendszerekről és a felhasználó származásáról. Ezek az adatok a felhasználó mindenkori készülékéhez lesznek hozzárendelve. A felhasználói azonosító azonban nem kerül hozzárendelésre.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó azonosítását a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. sütik vagy eszközujjlenyomat-olvasó). A sütik által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó információkat rendszerint a Google egyik egyesült államokbeli szerverén gyűjtik és tárolják.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. cikk (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
Az Egyesült Államokba történő adatátvitel az Európai Bizottság általános szerződési feltételei alapján történik. A részleteket itt találja:

privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimizálás
Az IP-anonimizálás ezen a weboldalon aktív. Ezáltal a Google az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő megállapodás más szerződéses államaiban az IP-címet lerövidíti, mielőtt azokat elküldené az Amerikai Egyesült Államokba. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím a Google USA-ban lévő szerverére, majd ott lerövidítésre. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából fogja a Google ezeket az információkat alkalmazni a weboldal használat kiértékeléséhez, a weboldal aktivitások reportjainak összeállításához, hogy a webhasználattal és az internet használattal kapcsolatos szolgáltatásokat teljesítsen a weboldal üzemeltetővel szemben. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem kapcsoljuk össze a a többi Google adataival.

Böngésző bővítmény
Az alábbi linken elérhető böngésző bővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és kezelje az Ön adatait: 
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

A Google Analytics felhasználói adatainak kezelésével kapcsolatos bővebb információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Adatfeldolgozás
Adatfeldolgozási szerződést kötöttünk a Google-lal, és a Google Analytics használatakor teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú előírásait.

Hotjar
A weboldal a Hotjar-t használja. A szolgáltató a Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Málta, Európa (Weboldal: https://www.hotjar.com)

A Hotjar egy olyan eszköz, amely a felhasználó viselkedésének elemzésére szolgál ezen a weboldalon. A Hotjar segítségével többek között rögzíteni tudjuk az egér és a görgő mozgását, valamint a kattintásokat. A Hotjar ugyanakkor azt is meg tudja állapítani, hogy mennyi ideig maradt az egérmutatóval egy adott helyen. Ebből az információból a Hotjar úgynevezett hőtérképeket készít, amelyek segítségével megállapítható, hogy a weboldal mely területeit részesíti előnyben a látogató.

Megállapíthatjuk továbbá, hogy mennyi ideig maradt az egyik oldalon, és mikor hagyta el azt. Meg tudjuk állapítani azt is, hogy hol szakította meg a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait (úgynevezett: konverziós csatornák).

Ezenkívül a Hotjar közvetlen visszajelzést is tud adni a látogatókról. Ez a funkció a webhelyüzemeltető ajánlatainak tökéletesítésére szolgál.

A Hotjar olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a visszatérő felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. sütik vagy eszközujjlenyomat-olvasó használata).

Amennyiben a hozzájárulás (beleegyezés) megtörtént, a fenti szolgáltatás használata kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján és a TTDSG 25. cikkén alapul. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Hozzájárulás hiányában e szolgáltatás igénybevétele a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul; a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez annak érdekében, hogy mind webes kínálatát, mind reklámjait optimalizálja.

A Hotjar kikapcsolása
Ha szeretné kikapcsolni a Hotjaron keresztül történő adatgyűjtést, kattintson az alábbi linkre, és kövesse az ott megadott utasításokat:

www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Hotjar deaktiválását minden böngészőhöz, ill. minden felhasználói készüléken külön végre kell hajtani. A Hotjar-ról és az összegyűjtött adatokról további információkat a Hotjar adatvédelmi nyilatkozatában talál az alábbi linken:

www.hotjar.com/privacy

Adatfeldolgozás
Adatfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk a fenti szolgáltatóval. Ez egy adatvédelmi törvényben előírt szerződés, amely szavatolja, hogy a honlapunk látogatóinak személyes adatait csak az útmutatóinknak és a GDPR-nak megfelelően dolgozzuk fel.

A SalesViewer® technológia használata
Ezen a weboldalon a SalesViewer® GmbH SalesViewer® technológiájával, a weboldal üzemeltetőjének jogos érdekei alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), adatok kerülnek gyűjtésre és tárolásra marketinges, piackutatási és optimalizálási célokból. Ehhez egy javascript alapú kód kerül alkalmazásra, amely a céges adatok gyűjtését és a megfelelő használatot szolgálja. Az ezzel a technológiával gyűjtött adatok egy visszafejthetetlen egyirányú funkcióval (ún. hashinggel) kerülnek titkosításra. Az adatok közvetlenül pszeudonimizálásra kerülnek és ezen weboldal felhasználóinak személyes azonosítására nem használják fel azokat. Az adatok gyűjtése és tárolása jövőbeli hatállyal bármikor visszavonható, ha erre az ITT linkre kattint, hogy a SalesViewer® ezen weboldalon belüli jövőbeli adatgyűjtését megakadályozza. Ezáltal ehhez a weboldalhoz egy opt-out cookie kerül elhelyezésre az Ön készülékén. Ha ebben a böngészőben törli a cookie-kat, akkor ismét rá kell kattintania erre a linkre.

6.    Hírlevelek

A hírlevelek adatai
Ha fel szeretne iratkozni a weboldalunkon kínált hírlevelünkre, szükségünk van az e-mail címére és olyan információkra, amelyek lehetővé teszik számunkra annak ellenőrzését, hogy Ön valóban a megadott e-mail cím tulajdonosa, és hogy hozzájárul ahhoz, hogy hírleveleket küldjünk önnek. Egyéb adatokat nem, ill. csak az ön hozzájárulásával gyűjtünk. A hírlevelek feldolgozásához az alábbiakban ismertetett hírlevél-szolgáltatókat vesszük igénybe.

Inxmail
Ez a weboldal az Inxmail-t használja hírlevelek küldésére. A szolgáltató az Inxmail GmbH, Wetzinger Straße 17, 79106 Freiburg (a továbbiakban: Inxmail).

Az Inxmail egy olyan szolgáltatás, amely többek között a hírlevelek kiküldését szervezi és elemzi. A hírlevélküldéshez megadott adatokat az Inxmail szerverein kezeljük.

Adatelemzés az Inxmail segítségével
Az Inxmail lehetővé teszi számunkra, hogy analizálhassuk hírlevél-kampányainkat. Így például megnézhetjük, hogy megnyitottak-e egy hírlevelet, és ha igen, milyen hivatkozásokra kattintottak rá. Így többek között meg tudjuk állapítani, hogy melyik linkekre kattintottak különösen gyakran.

Ezenkívül felismerhetjük, hogy a megnyitás/kattintás után végrehajtottak-e bizonyos előre meghatározott műveleteket (konverziós ráta). Így például megtudahatjuk, hogy a hírlevélre történő kattintás után történt-e vásárlás.

Az Inxmail segítségével a hírlevél címzettjei különböző kategóriák szerint („klaszterek”) oszthatók fel. A hírlevél címzettjei pl. kor, nem vagy lakóhely szerint kell oszthatók fel. Ily módon a hírlevél jobban az adott célcsoporthoz igazítható. Ha nem szeretne az Inxmail elemzéshez hozzájárulni, le kell iratkoznia a hírlevélről. Ehhez minden hírlevélben megfelelő hivatkozást biztosítunk.

Az Inxmail adatvédelmi nyilatkozata itt található: 

www.inxmail.de/datenschutz.

Anonimizált nyomon követés
Az Inxmail anonimizált nyomon követését használjuk, amelynél az Ön személyére való következtetés csak abban az esetben lehetséges, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárult.

Jogi alap
Az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Ezt a hozzájárulását a jövőben bármikor visszavonhatja.

A megőrzési idő
A hírlevél küldése céljából megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg Ön le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozást vagy a cél megszűnését követően töröljük a hírlevél-terjesztési listáról. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján saját belátásunk szerint töröljük vagy letiltsuk az e-mail címeket a hírlevél-terjesztési listáról. A nálunk egyéb célra tárolt adatokat a hírlevélről történő leiratkozás nem érinti.

Miután leiratkozott a hírlevél-terjesztési listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató szükség esetén egy feketelistán tároljuk, hogy a jövőbeni levelek küldése megakadályozható legyen. A feketelistából származó adatok csak erre a célra kerülnek felhasználásra, és nem kerülnek összevonásra más adatokkal. A hírlevelek küldése során egyszerre szolgálja az Ön és a mi érdekünket, hogy megfeleljünk a jogi követelményeknek (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelistában történő tárolás időbeli korlátozás nélkül történik. Ön megtilthatja a tárolást, amennyiben az Ön érdekei felülírják jogos érdekünket.

Adatfeldolgozás
Adatfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk a fenti szolgáltatóval. Ez egy adatvédelmi törvényben előírt szerződés, amely szavatolja, hogy a honlapunk látogatóinak személyes adatait csak az útmutatóinknak és a GDPR-nak megfelelően dolgozzuk fel.

7.    Bővítmények és eszközök

Barátságos Captcha
Ezen a weboldalon barátságos Captcha-t (a továbbiakban: „Barátságos Captcha”) használunk. A szolgáltató a Friendly
Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Németország.

A Friendly Captcha segítségével azt lehet ellenőrizni, hogy az adatbevitel ezen a weboldalon (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon) egy személy vagy egy automatizált program segítségével történik-e. Ehhez a Friendly Captcha különböző tulajdonságok alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Az elemzéshez a Friendly Captcha különböző információkat értékel ki (pl. anonimizált IP-cím, hivatkozó fél, látogatási idő stb.). További információkért látogasson el az alábbi oldalra:

friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Az adatok tárolása és elemzése a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy megvédje a saját webes ajánlatait a visszaélésszerű automatizált kémkedéstől és a SPAM-ektől. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, és a német telekommunikációs, a telemédia és az adatvédelmi törvény (TTDSG) 25. cikk (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében sütik tárolására vagy a felhasználó készülékén lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszközujjlenyomat-olvasó) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Adatfeldolgozás
Adatfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk a fenti szolgáltatás használatára. Ez egy adatvédelmi törvényben előírt szerződés, amely szavatolja, hogy a honlapunk látogatóinak személyes adatait csak az útmutatóinknak és a GDPR-nak megfelelően dolgozzuk fel.

8.    Hang- és videókonferenciák

Adatkezelés
Az ügyfeleinkkel való kommunikáció során többek között online konferenciaeszközöket használunk. Az alábbiakban felsoroljuk az általunk használt eszközöket. Ha internetes videó- vagy hangkonferencián keresztül kommunikál velünk, személyes adatait az adott konferenciaeszköz szolgáltatójával közösen gyűjtjük és kezeljük.

A konferenciaeszközök ennek során rögzítik az eszközök használatához szükséges összes adatot (e-mail cím és/vagy telefonszám). Továbbá a konferenciaeszközök feljegyzik a konferencia időtartamát, a konferencián való részvétel kezdetét és végét (időpontját), a résztvevők számát és egyéb
a kommunikációs folyamathoz kapcsolódó „kontextuális információkat” (metaadatokat).

Ezenkívül az eszköz szolgáltatója az online kommunikáció kezeléséhez szükséges összes műszaki adatot feldolgozza. Ide tartoznak többek között az IP-címek, a MAC-címek, az eszközazonosítók, az eszköz típusa, az operációs rendszer típusa és verziója, a kliens verziója, a kamera típusa, a mikrofon vagy a hangszóró, valamint a kapcsolat típusa.

Ha az eszközön belül tartalmakat cserélnek, töltenek fel vagy más módon tesznek elérhetővé, az szintén az eszközszolgáltatók szerverein kerül tárolásra. Ilyen tartalmak többek között a felhőalapú felvételek, a csevegések/azonnali üzenetek, a hangüzenetek során feltöltött fényképek és videók, a fájlok, a rajztáblák és a szolgáltatás használata során megosztott egyéb információk.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudjuk teljes mértékben befolyásolni a használt eszközök adatfeldolgozási folyamatait. A lehetőségeink nagyban függenek az adott szolgáltató vállalati politikájától. A konferenciaeszközökkel történő adatkezelésre vonatkozó további útmutatások a szövegben felsorolt mindenkor használt eszközök adatvédelmi nyilatkozataiban találhatók.

Cél és jogalapok
A konferenciaeszközöket a leendő vagy meglévő szerződéses partnerekkel történő kommunikációra vagy bizonyos szolgáltatások nyújtására használjuk ügyfeleink számára (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja). Az eszközök használata továbbá a velünk vagy vállalatunkkal való kommunikáció általános egyszerűsítését és felgyorsítását szolgálja (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). Amennyiben hozzájárulást kértek, a szóban forgó eszközök használata e hozzájárulás alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható a jövőre nézve.

A megőrzési idő
Az általunk közvetlenül a videó- és konferenciaeszközökön keresztül gyűjtött adatokat töröljük a rendszereinkből, ha Ön azok törlését kéri, vagy az adatok tárolásához adott hozzájárulását visszavonja, vagy ha az adatok tárolásának célja megszűnik. A tárolt sütik mindaddig az Ön felhasználói készülékén maradnak, amíg Ön nem törli őket. A kötelező törvényes megőrzési határidők változatlanok maradnak.

Nincsen befolyásunk arra, hogy a konferenciaeszközök üzemeltetői által saját célra tárolt adatait mennyi ideig tároljuk. További információkért forduljon közvetlenül a konferenciaeszközök üzemeltetőjéhez.


GoToMeeting
GoToMeeting-et használunk. A szolgáltató a LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210, USA. Az adatkezelés részleteit a GoToMeeting adatvédelmi nyilatkozatában találja: 

www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

Az Egyesült Államokba történő adatátvitel az Európai Bizottság általános szerződési feltételei alapján történik. A részleteket itt találja:

logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Adatfeldolgozás
Adatfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk a fenti szolgáltatóval. Ez egy adatvédelmi törvényben előírt szerződés, amely szavatolja, hogy a honlapunk látogatóinak személyes adatait csak az útmutatóinknak és a GDPR-nak megfelelően dolgozzuk fel.

Microsoft Teams
Microsoft Teams-et használunk. A szolgáltató a Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozás részleteit a Microsoft Teams adatvédelmi nyilatkozatában találja:
privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Adatfeldolgozás
Adatfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk a fenti szolgáltatóval. Ez egy adatvédelmi törvényben előírt szerződés, amely szavatolja, hogy a honlapunk látogatóinak személyes adatait csak az útmutatóinknak és a GDPR-nak megfelelően dolgozzuk fel.

9.    Saját szolgáltatások

A pályázói adatok kezelése
Lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy jelentkezzen hozzánk (pl. e-mailben, postai úton vagy online jelentkezési űrlapon keresztül). A továbbiakban tájékoztatjuk Önt az Ön jelentkezési folyamat során gyűjtött személyes adatainak hatályáról, céljáról és felhasználásáról. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatainak gyűjtése, feldolgozása és felhasználása az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek és minden egyéb jogszabályi rendelkezésnek megfelelően történik, és hogy adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatgyűjtés hatálya és célja
Amikor Ön elküldi nekünk jelentkezését, a kapcsolódó személyes adatait (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, jelentkezési dokumentumok, az interjúk során készített feljegyzések stb.) annyiban kezeljük, amennyiben ez szükséges a munkaviszony létesítéséről szóló döntéshez. Ennek jogalapja a német jog szerint a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) 26. cikke (munkaviszony kezdeményezése), a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja (általános szerződéskötés) és – amennyiben Ön a beleegyezését adta – a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Az Ön személyes adatait vállalatunkon belül csak olyan személyeknek továbbítjuk, akik részt vesznek az Ön pályázatának feldolgozásában.

Ha a jelentkezés sikeres, az Ön által megadott adatokat a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) 26. cikke és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a munkaviszony megvalósítása céljából adatfeldolgozó rendszereinkben tároljuk.

Az adatok megőrzési ideje
Ha nem tudunk Önnek állásajánlatot tenni, ha Ön elutasítja az állásajánlatot vagy visszavonja a jelentkezését, fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) az Ön által megadott adatokat a jelentkezési folyamat végétől (a jelentkezés elutasításától vagy visszavonásától) számított 6 hónapig megőrizzük.
Ezt követően az adatok törlődnek, és a fizikai pályázati dokumentumok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok megőrzése különösen jogvita esetén bizonyítási célt szolgál. Ha nyilvánvaló, hogy az adatokra a 6 hónapos időszak lejárta után is szükség lesz (pl. egy közelgő vagy folyamatban lévő jogvita miatt), az adatokat csak akkor töröljük, ha a további tárolás célja már nem áll fenn.

Hosszabb tárolásra akkor is sor kerülhet, ha Ön beleegyezését adta (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján), vagy ha a jogi tárolási kötelezettségek megakadályozzák a törlést.

Felvétel a pályázói adatbázisba
Amennyiben nem kínálunk Önnek állásajánlatot, adott esetben fennálhat a lehetősége, hogy bekerüljön a pályázói adatbázisunkba. Felvétel esetén a pályázat valamennyi dokumentuma és adata átkerül a pályázói adatbázisba, hogy megfelelő üresedés esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot.

A jelentkezői körbe való felvétel kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja). A beleegyezés megadása önkéntes, és nem függ a folyamatban lévő jelentkezési eljárástól. Az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ebben az esetben az adatok véglegesen törlődnek a pályázói adatbázisból, amennyiben törvény által előírt megőrzési okok nem állnak fenn.

A pályázói adatbázisból a beleegyezés megadását követően legkésőbb két évig végérvényesen töröljük az adatokat.