Minőségbiztosítás

Az STI márkajelzés a magas fokú termék- és gyártási minőséget jelöli. A vállalatcsoportnál ezért vezettek be minőségbiztosítási intézkedéseket az ellátási lánc minden szintjén. E törekvések külső megnyilvánulása a DIN EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítás.

Az STI Group integrált menedzsmentrendszere szabályozza a minőségi, higiéniai, környezet- és munkavédelmi, biztonsági és egyéb követelmények betartását. Az úgynevezett IMS ebben a tekintetben a vállalatirányítást szolgálja.

Jelenleg nem létezik olyan szabvány, amely támogatná a vállalatokat egy IMS rendszer felépítésében. Mivel azonban a (szabványosított) minőségügyi, környezetszabályozási és higiéniai stb. rendszerek szerkezetüket tekintve nagyon hasonlóak (kézikönyv, normatív dokumentumok és így tovább), ezért több menedzsmentrendszert kevés többletráfordítással integrálhatunk egyetlenegy meglévő rendszerbe.

Az STI Group DIN ISO 9001:2015 szabvány szerinti mátrixtanúsításán túlmenően ezáltal létrejön:

  • egy, a vállalati vezetőség által irányított menedzsmentrendszer
  • egy magasabb, egységesebb minőségi szabvány az STI Groupon belül
  • szinergiahatások