Whistleblower rendszer

Ma már egyetlen vállalat sem képzelhető el vállalati compliance (megfelelés) nélkül. Ezzel a kódexszel az STI Group világos irányelveket ad alkalmazottainak, amelyeket a mindennapi munkavégzés során be kell tartaniuk.

Egyrészt a vállalati szabályok és előírások végrehajtása érdekében, valamint, hogy a törvények vagy belső szabályzatok megsértése ellen is fel tudjon lépni, illetve hogy megfeleljen a jogi követelményeknek, az STI Group az EU Whistleblower-irányelv (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve (2019. október 23.) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről) alapján informatikai alapú bejelentő rendszert vezetett be, amelynek célja a jogsértéseket bejelentő személyek védelme. Ez az STI Group-on belüli gyanús esetek bejelentésének központi eszközeként szolgál. A rendszer bizalmi pozíciójának hangsúlyozása érdekében a belső bejelentő irodát egy független, külső szolgáltatóval hoztuk létre.

A bejelentő rendszer központi kapcsolattartási pontként áll minden olyan munkavállaló, valamint üzleti és együttműködési partner vagy más érdekelt fél rendelkezésére, aki bizalmasan és névtelenül kíván bejelentést tenni az STI Group-pal kapcsolatos bűncselekmény gyanújáról vagy hasonlóan súlyos szabálytalanságokról. A bejelentések bizalmas jellege és anonimitása miatt biztosított, hogy a bejelentők személyazonossága megbízhatóan védve legyen, és ne kerüljön nyilvánosságra. Minden ott közölt információt több szinten ellenőriz a „megfelelőségi és adatvédelmi vezető” - ez garantálja, hogy egyetlen bejelentés sem vezet elhamarkodott reakcióhoz vagy előítélethez. A bejelentő rendszer így lehetőséget nyújt az STI Group számára, hogy nagyon gyorsan reagáljon a sérelmekre, elhárítsa a jó hírnevének károsodását és javítsa a belső folyamatokat, ezáltal hozzájárulva a munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti partnerek bizalmának megerősítéséhez az STI Group integritása és reagálóképessége, valamint a hatékony megfelelés-irányítási rendszer által.

A névtelen bejelentés külső, független szolgáltatónk, a "hintcatcher" segítségével lehetséges. A bejelentő rendszer kizárólag erre a célra szolgál, technikailag biztosítja az Ön anonimitását – még a csevegőfunkción keresztül történő kommunikáció során is. E célból a kommunikációs platform nem az STI Group szerverein vagy más rendszerén, hanem a "hintcatcher" biztonságos szerverén működik. Az adatok tárolása Németországban történik. A „Hintcatcher” ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkezik, EU GDPR-kompatibilis, és megfelel az EU Whistleblower irányelv követelményeinek.