Higiéniai menedzsment

A gyakorlatba átültetett higiéniai szabványok dokumentálására számos tanúsítvány és szabványdokumentum áll rendelkezésre. E tekintetben az STI Group a DIN EN 15593:2008 fokozatos gyakorlatba való átültetése mellett döntött.

A BRC (= British Retail Consortium) angliai egyesület tagjainak érdekeit képviseli kormányokkal, hatóságokkal és európai uniós intézményekkel szemben. Az Institute of Packaging (IoP) intézettel együttműködve határozták meg a több kereskedelmi lánc által kötelező érvényűnek tartott csomagolóeszközök szállítóira vonatkozó elsődleges élelmiszercsomagolási szabványok. A BRC-IoP szabvány valójában olyan normatíva, amelynek hatása túlnőtt Nagy-Britannia határain.

Az ISO 22000:2005 olyan menedzsmentrendszert jelöl, amely az élelmiszerláncban tevékenykedő szervezetekkel szemben támasztott követelményeket definiálja. Az élelmiszerláncon belül tevékenykedő mindenkori szervezetnek itt igazolnia kell, hogy képes a termelés vagy a mindenkori feldolgozási művelet által kiváltott egészségügyi kockázatokat hatékonyan kézben tartani, továbbá, hogy az általa forgalomba hozott élelmiszer az emberi fogyasztás időpontjában biztonságos.

Alternatív változatként kiadták a DIN EN 15593 normatívát, amely a csomagolóiparban alkalmazott jó higiéniai gyakorlatra vonatkozó szabvány. A BRC/IoP rendelkezéstől eltérően a DIN EN 15593 szabvány alkalmazását nem egy érdekközösség írja elő, hanem általánosan elismert intézmények.

Jelenleg még nem tisztázott a kérdés, hogy a DIN EN 15593 szabványt a jövőben felváltja-e az ISO/TS 22002-4 új normatíva (élelmiszercsomagolások előállítása). Az STI Group a DIN EN 15593 szabványt veszi alapul, mert az is lehetővé teszi a mátrixszervezetbe való integrációt. Az egyes üzemek tanúsításait a Tanúsítványok részben lehet megtekinteni.

A fenntartható csomagolópari higiéniai menedzsment legfontosabb cselekvési alapelve, hogy a csomagolóüzemben maximális mértékben törekedni kell a teljes személyzet aktív és felelősségteljes közreműködésére.