Élelmiszerbiztonság I Migráció

Az EG (VO) 1935/2004 szabvány értelmében az élelmiszeripari használati tárgyakat a jó gyártási gyakorlatnak megfelelően úgy kell előállítani, hogy szokványos vagy előrelátható használati feltételek mellett azok ne adhassanak le az élelmiszerbe olyan alkotóelemeket, amelyek alkalmasak:

  • az emberi egészség veszélyeztetésére vagy
  • az élelmiszer összetételének megengedhetetlen módosítására vagy
  • az élelmiszer érzékszervi tulajdonságainak (szag, íz, külalak) rontására.

 Beszállítóinktól kapott nyilatkozatok alapján igazolhatjuk, hogy sem termékeink gyártásakor, sem pedig gyártási nyersanyagaink (pl. papír és karton), illetve gyártási segédanyagaink (például festékek, lakkok és ragasztóanyagok) előállításakor nem alkalmaznak nehézfémeket, különös tekintettel a kadmiumra, az ólomra, a higanyra és a króm VI-ra, valamint a klórtartalmú oldószerekre.

A papír alapanyagában a fa (cellulóz) elemi alkotórészeinek formájában előfordulhatnak és adott esetben analitikai módszerrel kimutathatóak lehetnek a fent említett nehézfémek nyomai. A mért értékek azonban messze alatta maradnak a törvényileg előírt 100 ppm határértéknek (94/62/EK irányelv).

Annak megállapítására, hogy a csomagolások és a displayek tartalmazhatnak-e olyan anyagokat, amelyek rontják az élelmiszerek élvezetét, szükség esetén akkreditált, külső elemző intézetben élelmiszerbiztonsági vizsgálatot lehet végeztetni. Ekkor elemzik mind a különböző csomagolóeszközök egymással szemben tanúsított kölcsönhatását, mind pedig azok hatását a csomagolásba töltött termékre.   Az egyes termékekre élelmiszerbiztonsági igazolást csak akkor lehet kiállítani, ha ismerjük a teljes technológiai folyamatot, valamint az élelmiszert.

Mivel németországi szinten várhatóan hamarosan bevezetnek egy nyomdafestékekkel és ásványiolajokkal kapcsolatos rendelet, ezért szoros kapcsolatban állunk beszállítóinkkal és az új fejlesztéseket integrálni fogjuk az általunk alkalmazott nyersanyagokba.

A REACH rendelet tekintetében az STI Group az „utánkapcsolt felhasználó” („downstream user“) besorolást kapta. Úgynevezett termékgyártóként olyan csomagolásokat és displayeket gyártunk, amelyek termékként nem regisztráció-kötelesek.