Társadalmi felelősségvállalás

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) a vállalatok társadalmi felelősségét öleli fel a környezetvédelem, a társadalom és a gazdaság terén.

Családi vállalkozásunknál mások megsegítése és a társadalmi elkötelezettség hosszú hagyományokra tekinthet vissza. Meg vagyunk győződve róla, hogy egy vállalatot éppen az emberek teszik naggyá. Ebből kiindulva a társadalom iránti felelősség vállalati kultúránk részét alkotja.

Sport és kulturális egyesületek, továbbá óvodák és iskolák éppen úgy élvezik támogatásunkat, mint számos főiskola. E tekintetben elkötelezettségünk gyakran túlmutat a puszta anyagi támogatáson. Így például teljes iskolai körzeteket látunk el praktikus „limlomos ládákkal", hullámkartonból készült alkatrészeket ajánlunk fel diákok vezetette projektek számára, oktatási programokat szervezünk egyetemi hallgatóknak vagy közreműködünk az iskolaszünetben gyermekeknek szervezett játékokban. Elkötelezett dolgozóink nagy lelkesedéssel és jó ötletekkel vesznek részt ezekben a projektekben.

Alapítványok

1983. évi alapítása óta a Wilhelm-Stabernack alapítvány egy nagyobb, euróban kifejtve hatszámjegyű összeggel járult hozzá a társadalmi szükséghelyzetek támogatásához, elismert közhasznú intézményeket létesített és ezáltal tartósan elkötelezte magát a Vogelsberg régió fejlődése mellett.

 

2005-ben dr. Kristina Stabernack megalapította a HOME for Kids e.V. közhasznú egyesületet, amely pszichoterápiás ellátást biztosít lelkileg sérült gyermekek számára. Az alapítvány eszközeivel ezek a gyermekek megtehetik az első lépést egy „normális” élet felé.Az adományok nagy részét a hamburg-eppendorfi egyetemi klinikával együttműködésben juttatjuk el a rászorultaknak. Ezenkívül az alapítvány pénzbeli támogatást nyújt a Délkelet-Európa, Afrika, továbbá a Közel- és Közép-Kelet területén megvalósított nemzetközi segélyprojektek számára is.