Trvale udržitelná výroba

Jako odpovědně jednající podnik se STI Group zavázala k ochraně životního prostředí stejně jako k dodržování vysokých standardů zajištění kvality. Tyto standardy zaručuje DIN ISO 9001.

Norma ISO 14001 poskytuje globálně přijatelný základ pro vytváření systémů ekologicky orientovaného řízení.

Bezpečnost a ochrana životního prostředí jsou hlavními úkoly. Všichni pracovníci jsou pravidelně školeni o ochraně životního prostředí a nesou odpovědnost za realizaci všech opatření. Trvalá udržitelnost je součástí podnikové kultury STI Group.

Následující body jsou zakotveny v našich podnikových zásadách:

  • dodáváme převážně produkty z obnovitelných a recyklovaných surovin a provádíme úplnou recyklaci papírových a kartonových zbytků vzniklých při výrobě.
  • U investic a nákupů zohledňujeme vlivy na životní prostředí.
  • Dlouhodobě snižujeme spotřebu energií a v rámci procesu soustavného zlepšování optimalizujeme energetickou efektivitu a energeticky kritické činnosti.
  • Vytváříme pro naše pracovníky taková pracovní místa, která jsou díky vhodným preventivním opatřením ochrany při práci, ochrany před požárem a ochrany životního prostředí stále bezpečnější.
  • Naším cílem je pomocí vhodných opatření a hygienických předpisů plnit rostoucí hygienické požadavky zákazníků na naši výrobu a naše produkty.
  • Využíváme moderní komunikační média, která umožňují rychlý a bezpečný tok informací.