Trvanlivé materiály

Jako první podnik v oboru výroby vlnité lepenky získala STI Group již na konci roku 2008 pro své německé výrobní závody certifikaci FSC®. Krátce nato v certifikaci pokračovaly mezinárodní pobočky a prodejní kanceláře. Značka FSC® potvrzuje podporu trvale udržitelného lesního hospodářství, které je šetrné k životnímu prostředí, sociálně odpovědné a ekonomicky udržitelné. 

Značka PEFC™ (program pro schvalování lesních certifikačních schémat) představuje iniciativu pro zachování a ekologickou vyváženost lesů. Mnoho surovin používaných naší firmou nese také značku PEFC™.

STI Group offers ‘climate-neutral’ packaging and display production to proactively support customers in reaching their sustainability goals. The CO2 value of each order is determined for compensation and offset through a certified partner.