Společenská angažovanost

Corporate Social Responsibility (CSR) popisuje společenskou odpovědnost podniků v oblasti životního prostředí, sociálního života a hospodářství.

Pomáhat a projevovat sociální zájem je pro náš rodinný podnik dlouholetou tradicí. Jsme přesvědčeni, že úspěch podniku závisí na lidech. Na tomto pozadí tvoří společenská odpovědnost součást naší podnikové kultury.  

Podporujeme sportovní a kulturní spolky, dětské školky a školy i řadu vysokých škol. Naše angažovanost často překračuje mez pouhých finančních příspěvků. Vybavujeme celé školy praktickými úložnými krabicemi, přebíráme výrobu dílů z vlnité lepenky pro žákovské firmy, nabízíme praxi pro studenty nebo se podílíme na prázdninových hrách pro děti. Naši angažovaní zaměstnanci vnášejí do těchto projektů své nadšení pro věc a dobré nápady.

Od svého založení v roce 1983 věnovala nadace Wilhelm-Stabernack-Stiftung finanční prostředky v řádu šestimístné částky na pomoc sociálně potřebným a uznávaným, obecně prospěšným zařízením jako příspěvek k trvale udržitelnému životu v regionu Vogelsberg.

 

V roce 2005 založila Dr. Kristina Stabernack obecně prospěšnou organizaci „HOME for Kids e.V.“ pro psychoterapeutickou péči o traumatizované děti. Prostředky poskytnuté nadací mají dětem umožnit návrat zpět do „normálního“ života. Většinu darů přidělujeme ve spolupráci s univerzitní nemocnicí Hamburg-Eppendorf. Kromě toho podporujeme formou peněžních darů mezinárodní pomocné projekty Home for Kids v aktuálních krizových oblastech jihovýchodní Evropy, Afriky a Blízkého i Středního východu.