Udržitelnost zdrojů

Pro STI Group, jako rodinný podnik, představuje udržitelnost zdrojů víc, než jen úsporu energií a ochranu klimatu. Jde také o vytváření hodnot pro naše pracovníky i pro širší veřejnost.

Zodpovědné využívání zdrojů se současně pozitivně projevuje i na hospodářském výsledku. Trvalá udržitelnost produktu i procesů je přirozenou součástí naší růstové strategie. V každoročně zveřejňované Zprávě CSR představujeme své cíle, opatření a aktuální projekty. 

O tom, jak důležitá je trvalá udržitelnost obalů také pro spotřebitele, vypovídá výsledek aktuální studie na toto téma. Obal z kartonu nebo vlnité lepenky je spotřebiteli při nákupu považován za ekologičtější než obal z jiných materiálů.

UN Global Compact

Kodex hodnot Global Compact zahrnuje zásady, které STI Group podporuje již řadu let. Patří k nim dodržování lidských práv a pracovních norem, ochrana životního prostředí a boj proti korupci. Nadřazeným cílem této iniciativy OSN je společensky odpovědné jednání podniků.  

Okamžikem přijmutí převzala STI Group tyto principy aktivně do své strategie, podnikové a pracovní kultury a integrovala je do svého kodexu. Věříme, že toto podpoří naši pověst kompetentního partnera svých klientů nejen v oblasti kreativity a inovací, ale také v oblasti trvalé udržitelnosti a sociální odpovědnosti.

Zpráva o pokroku Global Compact vám umožní nahlédnout do našich aktivit.