Řízení bezpečnosti

Bezpečnostní plánování, řízení a kontroly v STI Group jsou určeny k ochraně našich zaměstnanců, zákazníků i produktů.

Kromě ochrany závodu a požární bezpečnosti je ústředním tématem především ochrana při práci a ochrana zdraví. V této oblasti se STI Group orientuje na mezinárodní normy. Jejich definované minimální standardy jsou základem pro celou skupinu a dále se individuálně přizpůsobují podle specifik jednotlivých závodů.

Ošetřena jsou rovněž témata krizového řízení a řešení nepředvídatelných situací, pro ně je sestaven zvláštní popis procesů, který slouží jako návod jak postupovat.    

Ochrana práce a zdraví

OHSAS 18001 (= Occupational Health- and Safety Assessment Series, vyhodnocování pracovní hygieny a bezpečnosti) není normou, lze jej však použít jako základ pro certifikaci systémů řízení k ochraně práce (AMS). Struktura OHSAS se řídí normou ISO 14001. 

V souladu s naší povinností péče o pracovníky bereme tuto odpovědnost naprosto vážně a orientujeme se na tuto normu a její integraci do IMS.

Ochrana práce a požární ochrana

Ochrana práce a objektů je ve svých klíčových oblastech integrována do systému IMS skupiny STI Group a sahá od standardních specifikací pro jednotlivé osoby až po používání elektronických a mechanických pojistek. Preventivní ochrana před požárem je centrálně řízená. Komunikační a koordinační úlohy všech bezpečnostních oblastí jsou definovány v rámci celé STI Group.