Ekologické a energetické řízení

Mezinárodní norma pro ekologicky orientované řízení ISO 14001:2005 stanovuje globálně uznávané požadavky na systém ekologického řízení.   

Pracoviště ve Velké Británii a Maďarsku jsou rovněž certifikované podle ISO 14001. Ostatní části STI Group se orientují ve svých opatřeních na tuto normu, která je integrovaná do IMS celé STI Group. 

Tato norma byla v roce 2015 zavedena v německých závodech Alsfeld, Grebenhain, Lauterbach a Neutraubling. 

STI Group prosazuje energetickou politiku, která stejnoměrně naplňuje zákonné požadavky, vlastní závazky průmyslových svazů i požadavky ekologie a ekonomiky.

Normy ISO 14001 a ISO 50001 kladou důraz na proces trvalého zlepšování jako prostředek dosažení jednotlivých definovaných cílů týkající se ekologického a energetického výkonu organizace. Proces trvalého zlepšování je založen na metodě plán-provedení-kontrola-optimalizace (plan-do-check-act, PDCA).