Ochrana produktu a zabezpečení proti padělání

Celosvětově se padělá více než 10% všech léčiv a také v ostatních oborech je téma zabezpečení proti padělání velkou výzvou.

Tento problém se řeší pomocí nepadělatelných obalů. Cíl: Celnice, obchodník nebo uživatel může pravost preparátu ověřit pomocí otevřených, skrytých nebo forenzních bezpečnostních znaků.

Existuje řada možností, jak krabičku ochránit proti padělání. Nejlepší ochranou je kombinace co největšího počtu viditelných i neviditelných bezpečnostních znaků. Kombinujeme přitom klasická opatření proti padělání s novými možnostmi jako například Trustcode®“. Tento optický prvek lze naskenovat mobilním zařízením a ověřit pravost prostřednictvím aplikace. Kromě toho lze sledovat logistický řetězec pomocí služby „track and trace“.

Microtext, ICI nebo lak viditelný pod ultrafialovým světlem jsou pouze některé z bezpečnostních znaků, které se také nacházejí na obalech – někdy s výhradou, že k dekódování jsou nutné speciální pomůcky.