Nebezpečné zboží

STI Corrugated GmbH je výrobní provoz schválený Spolkovým ústavem pro výzkum a testování materiálů (BAM) v Berlíně k výrobě obalů pro nebezpečné zboží a displejů pro nebezpečné zboží.

Obaly na nebezpečné zboží testované zkušebnou BAM

Na obaly nebezpečného zboží se kladou speciální nároky. Musejí být speciálně odolné, například v případě dopravní nehody minimalizovat ohrožení životního prostředí nebo postižení osob. Obalové jednotky se dělí do tří skupin obalů podle nebezpečné látky.

U všech tří skupin je rozhodujícím kritériem pokus pádem z výšky definované pro každou skupinu. Zkušební objem se přitom stále považuje za celek, tj. nebezpečné zboží, primární obal, přepravní obal, vycpávky a uzavírací prostředky se testují jako jednotka.

V současnosti se rozeznává devět tříd nebezpečného zboží. Než se obal z vlnité lepenky může použít k přepravě nebezpečného zboží, musí autorizovaná externí zkušebna provést důkladný test. Zkouškami ve vlastní laboratoři skupiny STI lze vývojový a povolovací proces obalů nebezpečného zboží exaktně připravit a schvalovací řízení ze strany BAM zřetelně urychlit.