Hygiene Management

K dokumentaci realizovaných hygienických standardů existuje řada certifikátů a norem. STI Group se rozhodla pro postupnou realizaci normy DIN EN 15593:2008.

Britská společnost BRC (= British Retail Consortium) zastupuje zájmy svých členů vůči vládám, úřadům a evropským institucím. Společně s Institutem obalové techniky (IoP) byly definovány standardy pro dodavatele obalových prostředků pro obaly primárních potravin, které jsou závazné pro několik obchodních řetězců. Standard BRC-IoP odpovídá fakticky normě, která je platná daleko za hranicemi Velké Británie.

ISO 22000:2005 označuje systém řízení, který definuje požadavky organizací v potravinářském řetězci. Příslušná organizace v potravinářském řetězci musí prokázat, že je schopná efektivně zvládat zdravotnická rizika vznikající při výrobě nebo jednotlivém zpracovatelském kroku, a že potraviny uváděné na trh jsou v okamžiku lidské konzumace bezpečné.

Alternativně byla vydána norma DIN EN 15593 jako standard pro dobrou hygienickou praxi v obalovém průmyslu. Na rozdíl od BRC/IoP norma DIN EN 15593 není vydána zájmovou společností nýbrž všeobecně uznávanými institucemi. V současnosti zůstává otevřená otázka, zda bude norma DIN EN 15593 v budoucnu nahrazena normou ISO/TS 22002-4 (výroba potravinářských obalů).

STI Group se orientuje na normu DIN EN 15593, protože i zde je možná integrace do maticové struktury organizace. Certifikace jednotlivých závodů lze prohlížet v části Certifikáty.

Nejdůležitější zásadou pro trvale udržitelné řízení hygieny v obalovém průmyslu je maximum aktivních a odpovědných pracovníků celého závodu na výrobu obalů.