GMP a HACCP

GMP (Good Manufacturing Practice - „dobrá výrobní praxe“) je směrnice k zajištění kvality výrobních postupů a výrobního prostředí. Týká se léčiv, účinných látek a medicínských produktů, ale také potravin a krmiv a obalů pro tyto obory.

Systém řízení kvality vyhovující GMP slouží pro zajištění kvality výroby a naplňování závazných požadavků úřadů dohlížejících na zdravotní nezávadnost.

Hazard Analysis and Critical Control Point-Konzept (zkráceně: koncept HACCP, česky: analýza rizik a kritických kontrolních bodů) je preventivní systém zajišťující bezpečnost potravin a spotřebitelů.

Koncept HACCP vyžaduje:

  • analýzu všech rizik ve sféře odpovědnosti určitého podniku za potravinovou bezpečnost
  • určení kritických bodů pro monitorování potravin
  • stanovení intervenčních hranic pro vůdčí kritické body
  • zavedení postupů průběžného monitorování bezpečnosti potravin
  • stanovení nápravných opatření pro případ odchylek
  • kontrolu, zda je systém vhodný k zajištění potravinové bezpečnosti a dokumentaci všech opatření