Zdravotní nezávadnost | Migrace

Podle nařízení ES č. 1935/2004 se potravinářské potřeby podle zásad dobré výrobní praxe vyrábějí tak, aby za normálních nebo předpokládaných podmínek použití neuvolňovaly do potravin žádné komponenty v množstvích, která:

  • ohrožují lidské zdraví
  • způsobují nevyhnutelnou změnu složení potraviny
  • způsobují snížení organoleptických vlastností (pach, chuť, vzhled) potravin

Na základě dostupných prohlášení našich dodavatelů můžeme potvrdit, že při výrobě našich produktů a našich výrobních surovin jako papír a karton resp. pomocných výrobních materiálů jako barvy, laky a lepidla nejsou použity těžké kovy, zejména kadmium, olovo, rtuť a chrom IV, ani rozpouštědla s obsahem chloru. 

U suroviny papír se mohou vyskytovat výše uvedené těžké kovy jako elementární složky dřeva (buněčné hmoty) a jsou prokazatelné analýzou. Zákonem předepsaná mezní hodnota (směrnice č. 94/62/ES) ve výši 100 ppm však zdaleka není překročena.

Pro testování, zda jsou v obalech a displejích obsaženy látky omezující požitek z potraviny, se v případě potřeby zdává zkoumání potravinářské nezávadnosti u externí, akreditované analytické instituce. Analyzují se přitom jak vzájemné účinky různých obalů, tak jejich vliv na náplň. K vyhotovení potvrzení o potravinářské nezávadnosti pro jednotlivé produkty je nutné znát celý procesní řetězec i samotnou potravinu.

Vzhledem k očekávanému nařízení o tiskových barvách a minerálních olejích v německé legislativě jsme v těsném kontaktu s našimi dodavateli a přizpůsobujeme tento vývoj výběru našich surovin. STI Group jako první podnik v oboru již v roce 2011 nahradila tiskové barvy a laky pro ofsetový tisk za migračně nezávadné barvy a laky včetně olejů a maziv. Náš dodavatel tiskových barev pro potravinářské obaly potvrzuje, že tyto barvy již dnes odpovídají aktuálnímu návrhu nařízení o tiskových barvách.

S ohledem na nařízení REACH lze STI Group klasifikovat jako „následného uživatele“ („downstream user“). Jako tzv. výrobce produktu vyrábíme obaly a displeje, které jako výrobky nepodléhají žádné registraci REACH.