Řízení kvality

Značka STI je synonymem vysoké kvality. Naše opatření k zajištění kvality pokryjí všechny fáze našeho výrobního procesu. Viditelným potvrzením těchto snah je certifikace podle DIN EN ISO 9001:2015.

Integrovaný systém řízení STI Group (IMS) hlídá dodržování požadavků na kvalitu, hygienu, ochranu životního a pracovního prostředí, bezpečnost a další oblasti. Náš IMS tvoří základ naší  corporate governance.  

V současnosti neexistuje žádný standard, podle kterého by organizaci budovala IMS. Využili jsme podobností v systémech řízení kvality, životního prostředí, hygieny a integrovali je do jednoho procesně orientovaného systému. Ve srovnání se samostatnými, izolovanými systémy řízení vede sloučení zdrojů ke štíhlejší, efektivnější organizaci. Podstatným důvodem pro zavedení je možnost současné aplikace vylepšení ve více oblastech.

V rámci tohoto kroku STI vytvořila: 

  • rozsáhlý systém řízení spravovaný podnikovým vedením
  • vysoký, jednotný standard kvality uvnitř STI Group
  • synergii napříč všemi procesy

Systém IMS v STI Group je přitom orientován na následující mezinárodní standardy:  

  • Kvalita: maticová certifikace podle DIN EN ISO 9001:2015
  • Hygiena: DIN EN 15593: 2008
  • Životní prostředí: DIN EN ISO 14001:2005 a FSC®
  • Ochrana práce/zdraví: OHSAS 18001
  • Řízení bezpečnosti: Standard STI Group