Výzkum trhu | ROI

POS prostředky mají zvyšovat odbyt, oslovovat nové cílové skupiny nebo přispívat k vyšší distribuční kvótě. Ale jaký displej zaručí nejlepší úspěch kampaně? To je otázka, kterou si pravidelně kladou pracovníci marketingu. 

Se svým prognostickým modelem ROI Light™ nabízí STI Group výrobcům značkového zboží možnost otestovat stojany již před uvedením na trh. Díky třídimenzionální prezentaci se display může promítnout do prostředí reálného obchodu ještě před vlastní výrobou, aby bylo dosaženo dojmu reálného působení na místě.

Vyšší šance na úspěch díky předběžnému testu

ROI Light™ je nástroj předběžného testování k hodnocení alternativ konceptů stojanů. Displeje jsou hodnoceny cílovou skupinou již v rané fázi návrhu. Prognostický model ukazuje, jak dobře se různé druhy displejů hodí ke značce. Kromě toho se hodnotí, jak atraktivní jsou prezentační stojany, jaké prvky přitahují pohledy spotřebitelů a jaké provedení obzvlášť motivuje cílovou skupinu k nákupu.

Panel spotřebitelů lze sestavit individuálně pro různé skupiny nakupujících a/nebo zemí. ROI Light™ tak odpovídá i na dotazy jako „Funguje tentýž design v různých zemích?“ nebo „Který displej by měl být použit pro tu kterou skupinu?“. Kromě toho se dají shromáždit údaje o chování nakupujících a o názorech spotřebitelů.