Výroba raznic a forem

Návrhy a výrobu výsekových forem a nástrojů pro STI Group zajišťuje společnost STI CAD Laser Form GmbH. Díky nejmodernějšímu technickému vybavení zajišťuje přibližně 30členný tým výsekové nástroje a formy pro všechny závody skupiny.

Základní podklady pro výrobu tvoří CAD data vygenerovaná při vývoji produktů. Využívání společného datového poolu – od vývoje produktů přes předtiskový proces až po raznici – zaručuje konzistenci a nejvyšší kvalitu. To zkracuje dobu rozběhu pro nové projekty a snižuje náklady na opakované zakázky.

Přehled služeb STI CAD Laser Form GmbH:

  • sestavování výsekových nástrojů - od vypalování laserem jednotlivých komponent nástrojů podle konstrukční předlohy až po osazení gumou a korky
  • výroba výsekových nástrojů z výsekové ocele různých druhů nebo Strip Clip ® resp. sestavování výsekových nástrojů pomocí hrotového systému Boxplan (vysekávání bez nástrojů)
  • frézování pertinaxových matric (Rillma)
  • řezání kontur v plastu/pěně/gumě proudem vody
  • opravy a úpravy nástrojů 

STI CAD Laser Form GmbH kromě závodů v rámci STI Group dodává výsekové nástroje také externím zákazníkům z odvětví plastů, pěn nebo dřeva a tiskárnám akcidenčních tiskovin.