Supply Chain Management

Supply Chain Management znamená propojování dodavatelských a ostatních kanálů podílejících se na celém hodnotovém řetězci na základě výměny informací mezi všemi zúčastněnými. Efektivně zvolený distribuční kanál zaručuje nejvyšší míru konkurenceschopnosti při zkrácené době realizace.   

Za účelem efektivního plánování výroby a logistiky jsou IT systémy STI Group propojeny se systémy zákazníků a dodavatelů. Díky výměně dat lze výrobu obalů a displejů přizpůsobit údajům o prodeji jednotlivých odbytišť. To snižuje skladové zásoby a redukuje související kapitál.

Souběžné plánování a prognóza zaručuje dostupnost zboží, snižuje náklady a zvyšuje flexibilitu společnosti. Díky Vendor Managed Inventory (VMI) mají zákazníci 100% přehled o svých zásobách aniž, by sami zodpovídali za jejich řízení.  

Výhody Supply Chain Managementu: 

  • průběžný tok informací a zboží
  • přehled o zásobách a dostupnosti zboží
  • zohlednění potřeb všech partnerů v rámci hodnotového řetězce
  • výroba obalů a displejů podle poptávky na základě údajů o skutečném prodeji
  • zvýšení flexibility a zkrácení doby realizace
  • snížení komplexnosti procesu a použitého pracovního kapitálu
  • minimalizace celkových nákladů na vlastnictví (TCO) Seamless flow of information and goods