Předtisková příprava

V rámci STI Group přebírá kompletní předtiskový servis Pro Grafik GmbH. Poskytuje širokou škálu služeb - od přípravy dat přes korektury a retuše po sestavení reprografických tiskových předloh pro ofsetový tisk, flexotisk a digitální tisk. 30členný tým taktéž zajišťuje archivaci a správu tiskových předloh stejně jako sestavování náhledů nebo 3D PDF.

Od roku 1984 pracuje STI Group podle nařízení procesního standardu ofsetu (PSO). Dodržování těchto požadavků také oficiálně stvrzuje certifikát PSO z konce roku 2007. Procesním standardem ofsetu se rozumí moderní filozofie tiskové výroby. Zajišťuje produkci od sestavování dat až po samotný tisk a vytváří podklady pro spolehlivý proces výroby, který je kdykoli zopakovatelný za stejných podmínek.

STI - Pro Grafik GmbH dále pracuje podle jasně definovaných směrnic pro výměnu dat, které spočívají v procesním standardu ofsetového tisku, technických směrnicích odborného spolku FFI (Fachverband Faltschachtel-Industrie) a domácích směrnicích. Ty zaručují barevně stálé práce s libovolnými digitálními médii a optimální využívání výrobních prostředků.

Schvalovací systém je přizpůsoben různým tiskovým postupům. To zajišťuje, že i náročné tiskové motivy nebo fasádní barvy zůstávají ve všech postupech identické. Tým Pro Grafik rovněž zajišťuje reprodukovatelnou a rovnocennou kvalitu pro první i navazující zakázky.

S dvěma velkoformátovými osvitovými jednotkami ve formátu 7b má STI - ProGrafik GmbH nejmodernější CTP osvitová zařízení (Computer-to-Plate), doplněné navíc o vlastní laserové gravírovací zařízení pro výrobu flexotiskových forem (klišé).

Přehled služeb v rámci předtiskového procesu:

 • sestavování grafických návrhů
 • vytváření barevně závazných náhledů v přesném měřítku a na základě hodnot správy barev k simulaci finálního tiskového výsledku v ofsetovém tisku
 • sestavování digitálně potištěných vzorků nebo 3D PDF pro zákazníky
 • sestavování reprodukovatelných tiskových předloh pro ofsetový tisk, flexotisk a digitální tisk
 • realizování kompletního procesu při zpracování digitálních datových sad
 • kontrola příchozích tiskových dat a příp. přizpůsobení procesnímu standardu ofsetu resp. příslušné specifikaci flexo
 • sestavení tiskových archů u obalů s více využitími
 • centrální příprava pracovních dat
 • archivace všech zákaznických a tiskových dat v rozsáhlé databance
 • řízení procesu a správa barev
 • sestavování tiskových profilů pro digitální tisk
 • kontrola EAN / čárového kódu
 • sestavování a kontrola 2D čárového kódu