Harmonizace a modularizace konceptů pro obaly a stojany

V důsledku internacionalizace využívají výrobci značkového zboží stále častěji nadnárodní POS koncepty, které jim přinášejí jednotnou prezentaci jejich globální značky ve všech zemích nebo regionech. Kromě toho jim tyto nadnárodní POS kampaně nabízí také velký potenciál k optimalizaci nákladů, protože přinášejí zvýšení množství a snížení procesních nákladů.

Modulární koncepty ponechávají prostor pro kreativitu.

Nicméně využívání globálních kampaní není úplně snadné, protože nejen ve spotřebitelských preferencích, ale také například z hlediska požadavků v ochodech existují na evropském trhu velké rozdíly. STI Group jako přední evropský výrobce displejů disponuje v oblasti standardizace a modularizace POS konceptů vysokou kompetencí. Modulární koncepty vyvinuté v mezinárodních designérských centrech této skupiny umožňují kombinovat globální přístup s lokálními specifiky.

Aby v takových modulárních systémech nepřišly zkrátka emoce a zároveň zůstala zachována hlavní úloha stojanů -  povzbudit spotřebitele, aby se zastavil a koupil si daný výrobek – bývají tyto koncepty zpravidla doplněny o dekorace a další doplňkové prvky.

Potenciál úspor až 25%  

Modulární koncepty pro displeje nabízí maloobchodníkům maximální flexibilitu, protože sortiment i množství zboží může být přizpůsobeno danému regionu i typu distribučního kanálu. S koncepcemi vyvinutými v STI Group mohou výrobci značkového zboží dosáhnout napříč celým hodnotovým řetězcem snížení procesních nákladů o 10 až 25%.

Harmonizace škály obalů

Společnosti s širokým sortimentem výrobků nebo značek rovněž usilují o obalová řešení, která díky využití společných dílů snižují složitost a náklady.

Harmonizace a standardizace obalových řešení je specialitou konzultačních expertů v STI Group. V prvním kroku se tým konzultantů zaměří na přezkoumání všech požadavků v rámci celého hodnotového řetězce a na analýzu plýtvání zdroji a potenciál úspor. Ve výsledku vyvinou designéři takové modulární řešení, které nejlépe odpovídá procesu a požadavkům klienta, ať už jde o ruční či strojové balení.

Výhoda: kompletní služby od jednoho dodavatele, využití synergií, snížení počtu dílů a zvýšení efektivnosti procesů.