Consulting

Každý produkt prochází kompletním procesem, od prvotního nápadu až po umístění v obchodě. Při vývoji optimálního řešení obalů resp. displejů musí být rovnoměrně zohledněny výrobně-technické a logistické faktory specifické pro daný trh.

Konzultační tým STI Group poskytuje firmám poradenství s ohledem na optimalizaci produktů a procesů a pomáhá při výběru vhodného strojního zpracování. Tím je zaručena účinná realizace nových konceptů.

Díky spolupráci s profesionály ze strojírenství jsou odborníci z oddělení consultingu žádanými kontaktními osobami našich zákazníků.  

Optimalizace produktů a procesů

Zákazníky s rozsáhlým portfoliem produktů nebo velkou oblastí odbytu podporují odborníci consultingu při systematické analýze a harmonizaci různorodosti obalů a displejů. To snižuje náklady v rámci celého hodnotového řetězce (TCO – celkové náklady na vlastnictví), zkracuje dobu uvedení produktu na trh a nabízí tak skutečné konkurenční výhody. Příklad z praxe: Display-on-demand (displej na míru).

Díky řadě displejů na míru lze flexibilně realizovat požadavky různých zemí a obchodních kanálů a zároveň individualizovat kampaně na poslední chvíli. Myšlenkou je technicky vyprecizovaná platforma základních dílů displejů, které lze rychle a za příznivou cenu individualizovat použitím komponentů šitých na míru.

Tento inovativní koncept je založen na principu Just-in-Time  osvědčeném v automobilovém průmyslu a umožňuje tak pracovníkům odpovědným za marketing snižovat komplexnost a plýtvání materiálem v rámci dodavatelského řetězce.

Výsledky různých projektů hovoří za vše, Display-on-Demand nabízí následující úspory: 

  • minimalizace počtu dílů přes 50%
  • zkrácení doby opakované výroby na polovinu
  • redukce procesních a logistických nákladů o 10 – 20%