Agenturní služby

Součástí úspěšného marketingového konceptu, jako 360° komunikace, jsou zapojeny kampaně na podporu prodeje. Základnu, na které kreativní tým STI Group staví nové kampaně, tvoří know-how spojené s požadavky, názory a zkušenostmi kupujících, ale také požadavky obchodníků.  Grafičtí a konstruktivní designéři přitom pracují ruku v ruce. Díky tomu je zajištěno, že nápady lze realizovat také v rámci definovaného rozpočtu.  

POS kampaně přitom neslouží pouze k zajištění vyšší prodejnosti, ale také k získání nových skupin uživatelů, zvýšení stupně distribuce, testu zavádění nového produktu atd. Aby bylo možné posoudit úspěch kampaně, je důležité definovat přesný cíl již při vývoji. STI Group proto vyvinula ROI Light™ - nástroj, který umožňuje porovnání různých POS kampaní již ve stádiu návrhu a cílovou skupinu zahrne do procesu návrhu.

V STI Group pracuje přibližně 100 designérů, kteří jsou propojeni sítí a mají neustálý přístup ke společnému zdroji informací. To urychluje výměnu nápadů a konstrukcí a zajišťuje, že řešení obalů a displejů mohou být také regionálně přizpůsobena.