Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů přehledně

Obecné informace

Následující informace podávají jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naši webovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, které vás mohou osobně identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Shromažďování osobních údajů na naší webové stránce

Kdo je odpovědný za shromažďování osobních údajů na této webové stránce?

Zpracování osobních údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Kontaktní údaje provozovatele najdete v části Impressum této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

Vaše údaje získáváme na jedné straně tím, že nám je sdělíte. Mohou to být např. osobní údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje automaticky shromažďuje při návštěvě webové stránky náš IT systém. Jsou to především technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku.

K čemu používáme vaše údaje?

Část údajů shromažďujeme proto, abychom zajistili bezchybné fungování webové stránky. Další údaje se mohou používat k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte v souvislosti s vašimi údaji?

Máte právo získat bezplatně informaci o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Dále máte právo požadovat opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů. V případě dotazů k těmto informacím nebo v případě dalších otázek týkajících se tématu ochrany osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v části Impressum. Dále vám také náleží právo na stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran poskytujících služby

Při návštěvě naší webové stránky se může statisticky vyhodnocovat vaše uživatelské chování. Toto vyhodnocování se provádí především prostřednictvím cookies a tak zvaných programů pro analýzu. Analýza vašeho chování při návštěvě webové stránky je zpravidla anonymní, vaše uživatelské chování nelze spojit přímo s vaší osobou. Tuto analýzu můžete odmítnout nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace najdete v následujících Zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech, jak vznést námitku, vám přinášíme informace v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto stránek bere velmi vážně otázku ochrany vašich osobních údajů. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tuto webovou stránku, shromažďujeme různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které vás mohou osobně identifikovat. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Dále objasňují, jak a k jakému účelu tak činíme.

Upozorňujeme na to, že přenos dat v internetové síti (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat mezery v bezpečnosti. Stoprocentní ochrana údajů před třetími stranami tak není možná.

Informace o správci osobních údajů

Správcem zpracování osobních údajů na této webové stránce je:

STI - Gustav Stabernack GmbH Richard-Stabernack-Straße D-36341 Lauterbach, Deutschland

Telefon: +49 6641 81-0 E-mail: datenschutz@sti-group.com

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s dalšími určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy aj.).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho operací zpracování osobních údajů je možných pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí, když nám zašlete e-mailem neformální sdělení. Zákonnost zpracování osobních údajů, které probíhalo do okamžiku odvolání souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Vy nebo třetí osoba máte právo požádat o informace o osobních údajích, které se zpracovávají na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy automatizovaně, a to v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos osobních údajů na jiného správce, můžeme tak učinit pouze bude-li to technicky proveditelné.

Šifrování SSL, popř. TLS

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrných obsahů, např. objednávek nebo žádostí, které nám jako provozovateli webových stránek posíláte, šifrování SSL, popř. TLS. Šifrované spojení poznáte tak, že v řádku adresy prohlížeče se změní „http://” na „https://”, a podle symbolu zámku v  řádku prohlížeče.

Je-li aktivováno šifrování SSL, popř. TLS, nemůže údaje, které nám sdělujete, přečíst třetí strana.

Odmítnutí zasílání reklamních e-mailů

Používání osobních údajů zveřejněných v rámci povinnosti uvádět na webu informační údaje za účelem zasílání reklamy a informačních materiálů, o které jsme výslovně nepožádali, tímto odmítáme. Provozovatelé webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. spamů.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů

V naší společnosti se ochranou dat zabývá pověřený pracovník. Můžete ho kontakovat následujícímí způsoby:

Postal address:
STI – Gustav Stabernack GmbH
- Datenschutzbeauftragter -
Richard-Stabernack-Str.
36341 Lauterbach

E-Mail: datenschutz@sti-group.com
Phone: +49 (0)6641 81-115

4. Shromažďování osobních údajů na naší webové stránce

Cookies

Webové stránky používají částečně tak zvané cookies. Cookies nemohou poškodit váš počítač ani neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, abychom naši nabídku mohli dělat příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a které ukládá váš prohlížeč.

Nejčastěji používáme tak zvané „dočasné cookies“. Po ukončení vaší návštěvy se automaticky mažou. Jiné cookies zůstávají uložené ve vašem počítači, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují opětovně rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informování o souborech cookies, povolili je jen jednotlivých v případech, v určitých případech nebo obecně cookies zakázali nebo aktivovali automatické mazání cookies po zavření prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Cookies, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci nebo k fungování určitých funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), se ukládají v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud se ukládají jiné cookies (např. cookies pro analýzu vašeho chování na internetu), jsou v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů řešeny samostatně.

Protokolové soubory

Poskytovatel stránek shromažďuje a automaticky ukládá informace do tzv. protokolových souborů, které k nám váš prohlížeč automaticky přenáší. Jsou to:

druh prohlížeče a verze prohlížečepoužitý operační systémreferrer URLhostname přistupujícího počítačečas požadavku serveruIP adresa

Spojování těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí.

Tyto údaje se shromažďují na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazování a na optimalizaci svých webových stránek – za tím účelem shromažďuje protokolové soubory.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete prostřednictvím kontaktního formuláře poptávku, budou u nás uložena vaše data z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste poskytli za účelem zpracování žádosti a pro případ dalších otázek. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme třetím osobám.

Osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři se zpracovávají výlučně s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí, když nám zašlete e-mailem neformální sdělení. Zákonnost zpracování osobních údajů, které probíhalo do okamžiku odvolání souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které uvedete v kontaktním formuláři, u nás zůstávají uchované do té doby, dokud nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte svůj souhlas s jejich uchováváním nebo pomine účel pro uchovávání osobních údajů (např. po ukončeném zpracování vaší poptávky). Závazná právní ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

5. Nástroje pro analýzu a reklama

Google Analytics a Hotjar

Tyto webové stránky využívají funkce služby webové analýzy Google Analytics a Hotjar. Poskytovatelem služby jsou společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, MALTA.

Google Analytics a Hotjar používají takzvané soubory ͈„Cookies“. Jsou to textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které nám umožňují analyzovat Vaše využívání webové stránky. Informace získané pomocí cookies o vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a na server společnosti Hotjar v Irsku a tam jsou uloženy.

Ukládání cookies od Google Analytics a od Hotjar probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze chování uživatele, aby mohl optimalizovat svou nabídku na internetu a pro reklamní účely. Pomocí technologie společností Google Analytics a Hotjar získáváme lepší představu o zkušenostech našich uživatelů (například kolik času stráví na kterých stránkách, na které odkazy kliknou, co se jim líbí a co ne atd.) a to nám pomáhá zaměřit svou nabídku podle odezvy našich uživatelů.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Společnost Google Inc. a také Hotjar tak vaši IP adresu zkracují v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru před přenosem údajů do USA a Irska. Jen ve výjimečných případech přenese společnost Google vaši IP adresu na server do Spojených států v plném tvaru a zkrátí ji tam. Google a Hotjar budou v zastoupení provozovatele této webové stránky používat tyto informace k vyhodnocení vašeho způsobu používání webové stránky, k vytváření zpráv o její aktivitě a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu jejímu provozovateli. Google nebude spojovat vaši IP adresu zjištěnou v rámci služby Google Analytics z vašeho prohlížeče s jakýmikoli jinými daty.

Doplněk prohlížeče

Odpovídajícím nastavením svého prohlížeče můžete ukládání cookies odmítnout; chtěli bychom Vás však upozornit, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Ukládání údajů vygenerovaných souborem cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) na Google a zpracování těchto dat společností Google můžete zabránit tak, že si stáhnete plugin pod následujícím odkazem a nainstalujete si ho: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Námitka proti zpracování osobních údajů

Shromažďování svých údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Nastaví se cookie Opt-Out, které zamezí budoucímu shromažďování Vašich dat při návštěvě těchto webových stránek: Deaktivovat Google Analytics.

V případě společnosti Hotjar můžete vyslovit nesouhlas s ukládáním uživatelského profilu a informací o vaší návštěvě na našich webových stránkách a také s nastavováním sledovacích souborů Tracking Cookies společnosti Hotjar na jiných stránkách kliknutím na tento odkaz k odhlášení.

Další informace k nakládání s daty uživatele ve službě Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: support.google.com/analytics/answer/6004245. Další informace od společnosti Hotjar ke směrnici o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na tomto odkazu: www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Smlouva o zpracování osobních údajů

Se společností Google i se společností Hotjar jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a při používání nástroje Google Analytics a Hotjar tak zcela splňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Google AdWords a Google sledování konverzí

Tato webová stránka používá nástroj od Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”).

V rámci služby Google AdWords používáme tak zvané sledování konverzí. Pokud kliknete na nějakou reklamu na Google, nastaví se cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto cookies ztrácejí po 30 dnech svou platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky této webové stránky a platnost cookie ještě nevypršela, může společnost Google a my poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník nástroje AdWords od Google obdrží jiný soubor cookie. Cookies nemohou přes webovou stránku AdWords sledovat zákazníky. Informace získané pomocí cookies pro konverze slouží k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci se dozvědí o celkovém počtu uživatelů, kteří na jeho reklamu klikli a byli přesměrováni na stránku s tagem pro sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, jejichž prostřednictvím by bylo možné identifikovat osobně uživatele. Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete toto používání snadno odmítnout tak, že v uživatelském nastavení svého internetového prohlížeče cookie nástroje pro sledování konverzí deaktivujete. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání cookies pro konverze probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze chování uživatele, aby mohl optimalizovat svou nabídku na internetu a pro reklamní účely.

Více informací ke službě Google AdWords a ke sledování konverzí Google najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. www.google.de/policies/privacy/.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informování o souborech cookies, povolili je jen v jednotlivých případech, v určitých případech nebo obecně cookies zakázali nebo aktivovali automatické mazání cookies po zavření prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

6. Newsletter

Údaje k newsletteru

Chcete-li dostávat náš newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme vaši e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem e-mailové adresy a že souhlasíte s tím, abyste newsletter dostávali. Další údaje neshromažďujeme, popř. je shromažďujeme na dobrovolné bázi. Tato data používáme výlučně pro zasílání vyžádaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Osobní údaje uvedené ve formuláři pro přihlášení k odběru newsletteru se zpracovávají výlučně s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Souhlas s uchováváním dat, e-mailové adresy a s jejich využíváním k zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, a to pomocí odkazu „Odhlásit“ v newsletteru. Zákonnost zpracování osobních údajů, které probíhalo do okamžiku odvolání souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Vaše údaje, které uchováváme za účelem zasílání newsletteru, jsou u nás uložené až do zrušení odběru newsletteru a po odhlášení odběru jsou smazány. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou oblast), zůstávají tímto nedotčeny.

7. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webová stránka používá pluginy stránky YouTube provozovanou společností Google. Provozovatelem je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA94066, USA.

Když navštívíte jednu z našich stránek opatřenou pluginem YouTube, vytvoří se spojení se serverem YouTube. Při tom se serveru YouTube sdělí, kterou z našich stránek jste navštívili.

Jste-li přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte společnosti YouTube, aby přiřadila vaše chování na internetu přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se odhlásíte ze svého účtu na YouTube.

Používání YouTube probíhá v zájmu příslušného zobrazování našich online nabídek. Děje se tak na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webové fonty Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazování fontů tak zvané webové fonty, které nabízí společnost Google. Při načtení jedné stránky nahraje váš prohlížeč potřebné webové fonty do vaší mezipaměti prohlížeče, aby mohl správně zobrazovat text a fonty.

Za tímto účelem musí vámi používaný prohlížeč vytvořit spojení se servery společnosti Google. Společnost Google se tak dozví, že naše webová stránka byla načtena z vaší IP adresy. Používání webových fontů Google probíhá v zájmu jednotného a odpovídajícího zobrazování našich online nabídek. Děje se tak na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud váš webový prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije se na vašem počítači standardní písmo.

Další informace ohledně webových fontů Google najdete na developers.google.com/fonts/faq a v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Tato stránka používá prostřednictvím API klíče službu map Google Maps. Poskytovatelem služby je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

K používání funkcí Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenesou na server společnosti Google do USA a tam se ukládají. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos údajů.

Používání Google Maps probíhá v zájmu odpovídajícího zobrazování našich online nabídek a snadného vyhledání míst uvedených na naší webové stránce. Děje se tak na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Více informací o zacházení s uživatelskými údaji najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Ochrana osobních údajů při ucházení se o zaměstnání a v přijímacím řízení

Osoba zodpovědná za zpracování shromažďuje a zpracovává osobní údaje od uchazeče o zaměstnání za účelem realizace přijímacího procesu. Zpracování se může provádět i elektronicky. To je zejména v tom případě, kdy uchazeč zašle správci příslušné podklady elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na webové stránce. Pokud správce osobních údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, jsou sdělené údaje uchovávány pro účely zaměstnaneckého poměru za dodržování zákonných předpisů. Pokud s uchazečem správce neuzavře pracovní smlouvu, pak se podklady uchazeče automaticky smažou po uplynutí dvou měsíců od oznámení nepřijetí do zaměstnaneckého poměru, pokud jejich výmazu nebrání jiné oprávněné zájmy správce. Jinými oprávněnými zájmy jsou v tomto smyslu například povinnost dokazování v řízení podle německého všeobecného zákona o rovném zacházení (AGG).