Rozšíření výrobního závodu STI Group v Rumburku

Stavební práce na modernizaci a rozšíření výrobního závodu STI Group v Rumburku jsou téměř u konce. Výrobní hala byla rozšířena o téměř 2000 m2 a došlo také k rozšíření strojového parku. Tyto investice jsou důležitým odrazovým můstkem pro posílení obchodních aktivit skupiny STI na východoevropském trhu.

Rozšíření výrobní plochy bylo nezbytnou podmínkou pro instalaci nového tiskového stroje a další lepící linky. "Současně můžeme díky této investici významně optimalizovat výrobní tok a díky implementaci a důslednému uplatňování principů lean managementu tak zefektivnit výrobu obalů a displejů" říká Christian Wagner, ředitel závodu. "Díky rekonstrukci bylo také možné vybudovat v našem závodě samostatné a plně funkční Insight centrum, které nám díky vzájemnému provázaní všech procesů k získání a zpracování zakázky umožní pracovat na ještě profesionálnější úrovni."

Také v obchodní kanceláři v Praze došlo k rozšíření, a to v podobě vytvoření Design centra, které nám přináší další možnosti přiblížení se trhu. "Být blízko našim klientům přináší významné výhody nejen při vývoji obalů a prostředků POS komunikace, ale také pro vzájemnou komunikaci," řekl Wagner.

Customer workshop: Insights into the retail landscape in CEE

At the invitation of the STI Group and CHEP CZ, customers from nine countries visited the plant at the end of November for a one-day workshop on POS trends and gained a deeper understanding of the capabilities of the production facility. Zdenek Skála, Research Director, Retail & Shopper at GfK Czech provided the workshop participants an overview of the evolution of the Czech retail landscape, changes in consumer behaviour, and their impact on displays. In his talk, Gerd Heyny, Marketing Director of Henkel Beauty Care CEE, underscored the importance of POS communication. The marketing expert also believes that there is huge potential to be tapped not just in hypermarkets but also in small-format stores and is working with his team to enhance the stopping power of displays.

Logistic factors matter when you consider placement of displays in retail. In CEE, many displays are delivered flat-packed to retail stores, assembled by a merchandising team and stocked with the product only after it reaches the store. From pallet displays to floor-standing displays, in the showroom and in presentations of European trends by the STI Group’s team, the workshop participants got an overview of the current trends in European retail. Practical examples showed how online and offline communication can be integrated and the role played by displays in the entire customer journey.