D-vlna přichází

2015-07-03 –
D-Flute

Nový profil vlny s výškou okolo 2 mm vyplňuje velkou mezeru mezi B a E vlnou a může nahradit v mnoha případech použití hrubšího profilu. D-vlna nabízí lepší potiskovatelnost, snižuje objem skladování a šetří přírodní zdroje.

Mnoho obalů z B vlny může v budoucnu těžit pozitiva z nového, nižšího profilu vlny. Co je patrné okamžitě je brilantní kvalita tisku. O 25 procent více linek na metr výrazně sníží tzv. „Waschbretteffekt“, neboli pruhy v místě přítlaku na vlnu, a to viditelně i hmatatelně. Povrch obalu tak působí kvalitněji a atraktivněji.

Nižší vlna šetří skladovaný objem

Stejné stability jako u dříve používaných materiálů lze nyní dosáhnout s mnohem tenčím materiálem a to při zachování stejného způsobu zpracování. Tím se šetří zdroje a životní prostředí. Snížená spotřeba materiálu, větší počet archů vlnité lepenky i polotovarů uložených na paletě, může významně snížit počet kamionů u velkých výrobních sérií. Šetrnost se prolíná v celém výrobním řetězci: snížení objemu skladování až o 30 procent a snížení materiálových vstupů až o 10% vede ke snížení přepravy a tím ke značné redukci emisí CO2.

Optimální hodnoty výkonu

Další výhodou D-vlny v případech, kdy je obal automaticky plněn pomocí balicího stroje, je slabší vratná síla materiálu, což zlepšuje zpracování a tím i chod balicího stroje. Patrné je také zvýšení hodnoty ECT.

D-Flute