Atraktivní prodejní stojan na tyčinky Kofila a Kaštany

2015-06-29 –
Floor standing display unit

Tyčinky Kofila a Kaštany vyráběné ve společnosti Nestlé pod hlavičkou tradiční značky Orion patří u zákazníků v České i Slovenské republice mezi jedny z nejoblíbenějších produktů. Pro tuto kategorii výrobků, klasického představitele impulsního zboží, je úspěšná prezentace v místě prodeje velmi důležitá.

S ohledem na tento fakt byl vývojový tým STI Česko pověřen vytvořit atraktivní a zároveň vysoce flexibilní prodejní display. Základní zadání znělo: velmi nápaditý, se snadným přístupem k výrobkům a v neposlední řadě také se snadnou manipulací, rychlým sestavením a umístěním v místě prodeje. Produkty by měly zůstat umístěny ve standardních regálových kartonech a displej by měl být variabilní pro 1/8 nebo 1/4 paletu.

Floor standing display unit

Tým konstruktérů STI Česko navrhl několik alternativ, z nichž poměrně rychle vzešel jasný favorit - úzký a členitý display, ve kterém je zboží nabízeno přímo v originálních regálových kartonech, který je vzhledově velmi podobný reálným tyčinkám, takže kupujícím je už na první pohled jasné, o jaké výrobky v daném stojanu jde i mimo domácí regál.

Tělo stojanu tvoří sloup z vlnité lepenky, který je usazen do nosného podstavce. Police pro jednotlivé kartony se zbožím jsou rozloženy po celé výšce stojanu. Místo plakátu je použita 3D dekorace z hladké lepenky. Snadné plnění stojanu celými kartony navíc velmi usnadňuje co-packing a manipulaci se stojanem. Základní rozměr stojanu je 1/8 paleta, spojením dvou dílů vznikne 1/4 paletový stojan, ve kterém mohou být prodávány oba druhy tyčinek společně.

Z hlediska nákladů je tento stojan pro Nestlé Česko bezesporu výhodnou volbou. Díky použití totožných dílů došlo k podstatnému snížení nákladů na grafické zpracování i výsekové nástroje. Z nového typu stojanu jsou navíc nadšeni také obchodníci, nákupčí i spotřebitelé. Počáteční náklad byl vyprodán během okamžiku, nastává tedy vhodný okamžik zapracovat na novém designu, např. v duchu zajímavé spotřebitelské promoce.